ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yearning

Y ER1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearning-, *yearning*, yearn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearning(n) ความปรารถนาอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก, ความต้องการมาก, ความคิดถึงอย่างรักใคร่, ความใฝ่ฝัน, ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire, craving

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I been yearning for since I'm a baby.ที่ผมโหยหามาตั้งแต่แบเบาะ The Longest Yard (2005)
Yearning for some friendship and human contact.ปรารถนามิตรภาพและสัมพันธ์ผู้คน What More Do I Need? (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ Episode #1.7 (2008)
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ Episode #1.7 (2008)
As a yearning for my son, or... like a conversation with my dead son.อ้อ, \ มันโอเค มีคนที่ฉันชอบของ Postman to Heaven (2009)
If yearning for the deceased lessens...ถ้านั้นทำให้คนที่ตายไปแล้วอ่อนแอลง Postman to Heaven (2009)
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา The King's Speech (2010)
Yearning for a larger audience, are we, B-B-Bertie?แล้วคุณล่ะเป็นบ้าอะไร ทำไมถึงจะให้ฉันพูดถึงเรื่องนี้อยู่ได้ The King's Speech (2010)
Time passed, but my yearning for Edward never subsided.วันเวลาผ่านไปแต่ว่าเอดเวิร์ดไม่ได้กลับมา Vampires Suck (2010)
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น Is There Life After Death? (2011)
"your huddled masses yearning to breathe free"?You lower classes should breathe freely. The Purge: Anarchy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearningHe thought of them yearning for fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโหยหา(n) yearning, See also: wishing for, seeking, Syn. ความปรารถนา, Example: การโหยหาความรักเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก, Thai Definition: การคร่ำครวญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [ f ] ; besoin [ m ] ; désir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YEARNING Y ER1 N IH0 NG
YEARNINGS Y ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yearning (v) jˈɜːʳnɪŋ (y @@1 n i ng)
yearnings (n) jˈɜːʳnɪŋz (y @@1 n i ng z)
yearningly (a) jˈɜːʳnɪŋliː (y @@1 n i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
憧れ(P);憬れ[あこがれ, akogare] (n, adj-no) yearning; longing; aspiration; (P) #6,226 [Add to Longdo]
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage [Add to Longdo]
思慕[しぼ, shibo] (n, vs) yearning; deep affection; (P) [Add to Longdo]
切望[せつぼう, setsubou] (n, vs, adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
想望[そうぼう, soubou] (n, vs) longing; yearning [Add to Longdo]
追慕[ついぼ, tsuibo] (n, vs) cherishing the memory of; yearning for [Add to Longdo]
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring [Add to Longdo]
慕情[ぼじょう, bojou] (n) longing; yearning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\ (y[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Yearned}; p. pr. &
   vb. n. {Yearning}.] [Also earn, ern; probably a corruption of
   OE. ermen to grieve, AS. ierman, yrman, or geierman, geyrman,
   fr. earm wretched, poor; akin to D. & G. arm, Icel. armr,
   Goth. arms. The y- in English is perhaps due to the AS. ge
   (see {Y-}).]
   To pain; to grieve; to vex. [Obs.] "She laments, sir, for it,
   that it would yearn your heart to see it." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It yearns me not if men my garments wear. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yearning \yearn"ing\, n.
   1. prolonged unfulfilled desire or need.
 
   Syn: longing.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yearning \yearn"ing\, adj.
   1. full of longing or unfulfilled desire.
 
   Syn: wistful.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yearning
   n 1: prolonged unfulfilled desire or need [syn: {longing},
      {yearning}, {hungriness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top