ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenogenesis

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenogenesis-, *xenogenesis*, xenogenesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xenogenesis[N] หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, See also: การสร้าง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xenogenesis \Xen`o*gen"e*sis\, n. [Gr. xe`nos a stranger + E.
   genesis.] (Biol.)
   (a) Same as {Heterogenesis}.
   (b) The fancied production of an organism of one kind by an
     organism of another. --Huxley.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xenogenesis
   n 1: the alternation of two or more different forms in the life
      cycle of a plant or animal [syn: {alternation of
      generations}, {heterogenesis}, {xenogenesis}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top