หรือคุณหมายถึง waßer?
Search result for

wasser

(36 entries)
(0.0559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wasser-, *wasser*.
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Wasser (n ) Water

CMU English Pronouncing Dictionary
WASSER    W AO1 S ER0
WASSERMAN    W AA1 S ER0 M AH0 N
WASSERMAN'S    W AA1 S ER0 M AH0 N Z
WASSERSTEIN    W AA1 S ER0 S T IY2 N
WASSERSTEIN    W AA1 S ER0 S T AY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Leitungswasser(n) |das, nur Sg.| น้ำประปา, น้ำจากท่อ
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, See also: S. ins kalte wasser werfen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasser {n}eau [Add to Longdo]
Wasser abgießento strain off water [Add to Longdo]
Wasser speicherndretentive [Add to Longdo]
Wasser ausschöpfento scoop out water [Add to Longdo]
Wasser aus einem Boot schöpfento bale out a boat [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルシュワッサー[, kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
ワッセルマン反応[ワッセルマンはんのう, wasseruman hannou] (n) Wassermann reaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みず, mizu] Wasser [Add to Longdo]
水かさ[みずかさ, mizukasa] Wasserstand [Add to Longdo]
水がめ[みずがめ, mizugame] Wasserkrug [Add to Longdo]
水分[すいぶん, suibun] Wassergehalt [Add to Longdo]
水力[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
水害[すいがい, suigai] Wasserschaden, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
水槽[すいそう, suisou] Wasserbehaelter, Wasserspeicher [Add to Longdo]
水泡[すいほう, suihou] Wasserblase [Add to Longdo]
水温[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
水準[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser [vasr] (n) , s.(n )
   eau; water
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser... [vasr]
   aquatic
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wasser) [vasr]
   mains system; to shut off
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top