Search result for

very small

(39 entries)
(1.1805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -very small-, *very small*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
very small aperture terminal (VSAT)จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (วีแซต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All these very small touchesความช่วยเหลือเล็กน้อยนี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Amsterdam is a very small place. It's not gonna be...อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองเล็ก มันไม่ได้... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Fear not. Chez Alette, we print the prices very small.อย่ากลัว นี่คือ เอเล็ต/N เราตั้งราคาไว้ต่ำ Confessions of a Shopaholic (2009)
It is very small, very unimportant to large countries, but very important to me.มันเล็กมากๆ เป็นประเทศที่ไม่ค่อยสำคัญ แต่มันสำคัญสำหรับชั้น Princess Protection Program (2009)
And then at some point, they do a very small trial run with people.แล้วทดลองขนาดเล็กกับคน Amplification (2009)
Consequently, the group Had a very smallเพราะเหตุนี้กลุ่มจึงมีเพียงช่องและโอกาสเล็กที่หาทางกลับไป Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Just injecting a very small amount of the serum into the watermelon.แค่ฉีดลงไป แค่นิดเดียว ปริมาณซีรั่มลงไปในแตงโม Fracture (2009)
Congratulations, son. You've got a very small brain.ยินดีด้วยนะ นายมีสมองที่เล็กมากๆ Repo Men (2010)
They're very small, but hard workers.ตัวเล็กมาก แต่ขยันทำงาน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You'd be dealing with a very small pool of suspects.คุณกำลังรับมือกับผู้ต้องสงสัย ที่มีกลุ่มสายสัมพันธ์แคบๆ The Beginning in the End (2010)
What I found were phyllosilicate minerals, along with some interesting metal oxides, very small traces of vitrified clay and Uranium 235.แต่สิ่งที่ผมพบคือ แร่ธาตุไฟโลซิลิเกต ซึ่งมักจะเกิดกับ ออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งมีัร่องรอยเล็กน้อยมากๆ ภายในดินเหนียวที่ทำให้ กลายเป็นแก้ว The Beginning in the End (2010)
You're about to enter a world where the very big and the very small are indistinguishable, where reality and illusion are one and the same.นักดาราศาสตร์เชื่อว่า เกือบทุกกาแลคซีมี หลุมดำมวลมหาศาลที่หลักของ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขา? The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
very smallHe remembered that Room 418, a very small room, was empty.
very smallHe said the words in a very small voice.
very smallLast week's snow was limited to a very small area.
very smallMy room is very small.
very smallOur baseball ground is very small.
very smallThat house is very small.
very smallThe number of fish caught in this river was very small.
very smallThe schoolyard was very small.
very smallThe women's college had a very small car park, and as several of the teachers and students, and many of the student's boyfriends, had cars, it was often difficult to find a place to park.
very smallThey lived in a very small house at the end of a long, gray street.
very smallThis book is very small.
very smallThis is a very small book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดๆ[ADJ] very small, See also: small, a little, tiny, Syn. เล็กๆ, จ้อย, กะจ้อยร่อย, Ant. มาก, Example: น้องติดใจตุ๊กตาไม้ตัวนิดๆ ที่วางเรียงอยู่ที่หน้าร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตา[adj.] (khītā) EN: very small   
ขี้ตาเล็น[adj.] (khītā len) EN: very small   
นิดเดียว[adv ] (nit dīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount   FR: un tout petit peu

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
ポケバイ[, pokebai] (n) (abbr) pocket bike (very small motorbike) [Add to Longdo]
蚊の涙[かのなみだ, kanonamida] (n) pittance; something very small [Add to Longdo]
極小さい[ごくちいさい, gokuchiisai] (n) very small [Add to Longdo]
小い[ちっこい, chikkoi] (adj-i) very small (slightly pejorative) [Add to Longdo]
小品[しょうひん, shouhin] (n) something very small; essay; literary sketch; (P) [Add to Longdo]
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
苔;蘚;蘿[こけ, koke] (n) (1) moss; (2) short plants resembling moss (inc. other bryophytes, lichens, very small spermatophytes, etc.) [Add to Longdo]
猫の額のような[ねこのひたいのような, nekonohitainoyouna] (exp) very small (particularly of a room or flat) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top