ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unyieldingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unyieldingly-, *unyieldingly*, unyielding
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unyieldingly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว, See also: อย่างไม่ยอมจำนน, Syn. obstinately
unyielding(adj) แข็ง, See also: ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, hard, Ant. soft
unyielding(adj) ที่มีใจเด็ดเดี่ยว, Syn. intransigent, stubborn, Ant. flexible
unyieldingness(n) ความเด็ดเดี่ยว, Syn. resistance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ Oldboy (2003)
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ Oldboy (2003)
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ Killing Your Number (2009)
I stand resolute and unyielding.ข้านั้นยึดมั่นและเด็ดเดี่ยว Assassin (2010)
Unyielding.ไม่ยอมงอ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ... Killing Them Softly (2012)
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน Destiny (2012)
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น The Axeman Cometh (2013)
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน? The Vessel (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักแน่น(v) be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai Definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
ใจแข็ง(adj) hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจเพชร(adj) resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา
ทรหด(adv) resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
ทำฤทธิ์(v) rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai Definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
กร้าว(adj) tough, See also: strong, unyielding, harsh, hard, rough, Syn. กระด้าง, Ant. อ่อน, นุ่ม, Example: นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา
แกร่ง(adj) strong, See also: unyielding, doughty, vigorous, solid, Syn. แข็ง, แข็งกร้าว, แข็งแรง, เข้มแข็ง, Example: ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว
หัวเห็ด(adj) stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
แข็ง(adj) stiff, See also: hard, solid, firm, unyielding, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[kraeng] (adj) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm  FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
สู้[sū] (v) EN: persisit ; persevere ; be unyielding  FR: persévérer
สู้ไม่ถอย[sū mai thøi] (v, exp) EN: be unyielding
ยืนกราน[yeūnkrān] (v) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding  FR: persister ; s'obstiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNYIELDING AH0 N Y IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unyielding (j) ˈʌnjˈiːldɪŋ (uh1 n y ii1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; unyielding, #391 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] strong; solid; firm; unyielding; resolute, #9,361 [Add to Longdo]
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] unyielding; unbending, #30,600 [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly, #31,837 [Add to Longdo]
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] unyielding; indomitable, #32,300 [Add to Longdo]
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone, #34,775 [Add to Longdo]
刚强[gāng qiáng, ㄍㄤ ㄑㄧㄤˊ, / ] firm; unyielding, #35,419 [Add to Longdo]
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, / ] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding, #38,720 [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character, #55,540 [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding, #67,661 [Add to Longdo]
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast, #89,779 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, / ] blunt; fish bones; unyielding, #118,763 [Add to Longdo]
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, / ] unyielding integrity (成语 saw); unwavering, #120,074 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, ] blunt; fish bones; unyielding, #693,354 [Add to Longdo]
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, / ] unyielding attitude [Add to Longdo]
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, ] unyielding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsamunyielding [Add to Longdo]
unbiegsam { adv }unyieldingly [Add to Longdo]
unnachgiebigunyielding [Add to Longdo]
unnachgiebig { adv }unyieldingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na, n, adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na, n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid [Add to Longdo]
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na, n) determined or unyielding spirit [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit [Add to Longdo]
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na, n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined [Add to Longdo]
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na, n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive [Add to Longdo]
利かぬ気[きかぬき, kikanuki] (adj-na, n) unyielding [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top