ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninvited

AH2 N IH0 N V AY1 T IH0 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninvited-, *uninvited*, uninvit, uninvite
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the water after a flood, the war retreated back to Germany, from where It had come uninvited four years ago.เช่นน้ำหลังจากน้ำท่วม, สงครามถอยกลับไปยังเยอรมนี, จากที่มันได้มาไม่ได- ้รับเชิญสี่ปีที่ผ่านมา Idemo dalje (1982)
Whatever. You cannot just parade in here uninvited and expect to--จะอะไรก็ช่างเถอะ เจ้าไม่สามารถเดินทางมาที่นี่โดยไม่ได้รับเ้ชิญและต้องการที่จะ.. Aladdin (1992)
No one appreciates uninvited houseguests.ไม่มีใครอยากต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญ There's Something About Harry (2007)
Because I Uninvited Them.เพราะว่า หนูไม่ได้เชิญพวกเขา Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I mean, how? Uninvited to T-day...เป็นไปได้ไง อดไปฉลองขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะ... Chuck Versus the Gravitron (2008)
I uninvited Morgan.ฉันไม่ได้เชิญมอร์แกนมา Chuck Versus the Gravitron (2008)
Morgan, I'm so sorry that I uninvited you to Thanksgiving.มอร์แกน ฉันขอโทษ ที่ไม่ได้ชวนเธอมางานขอบคุณพระเจ้า Chuck Versus the Gravitron (2008)
It has been prepared for uninvited guests like you.มันได้เตรียมเอาไว้ สำหรับแขกผู้ไม่ได้รับเชิญ เช่นพวกเจ้า Lair of Grievous (2008)
The uninvited guests.แขกที่ไม่ได้รับเชิญ Lair of Grievous (2008)
Sounds like we've got an uninvited guest.ฟังดูเหมือนว่าเราจะมีแขกไม่ได้รับเชิญนะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
If I hadn't uninvited you to my party, then you wouldn't have felt so desperate that you had to sneak around the edges and get hit by that car.เธอก็คงไม่เจอเรื่องแบบนี้สินะ ที่แอบอยู่ข้างๆ และถูกรถชนหน่ะ Moments Later (2011)
Um... my parents wanted them here in case any uninvited guests showed up.อืม... พ่อแม่ฉันอยากให้พวกเขาอยู่ที่นี่ เผื่อมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญโผล่มานะ The Devil You Know (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninvitedI felt as if I were an uninvited guest.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINVITED AH2 N IH0 N V AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninvited (j) ˌʌnɪnvˈaɪtɪd (uh2 n i n v ai1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, ] uninvited or unexpected guest, #37,913 [Add to Longdo]
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, ] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebeten {adj} | ungebetener | am ungebetenstenuninvited | more uninvited | most uninvited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]
招かれざる客[まねかれざるきゃく, manekarezarukyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uninvited \Uninvited\
   See {invited}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninvited
   adj 1: unwelcome and unwanted; "uninvited guests"; "uninvited
       thoughts"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top