ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenchancy

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenchancy-, *trenchancy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trenchancy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trenchancy*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trenchancy    (n) trˈɛntʃənsiː (t r e1 n ch @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schärfe {f}trenchancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trenchancy
   n 1: keenness and forcefulness of thought or expression or
      intellect [syn: {incisiveness}, {trenchancy}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trenchancy

 


  

 
trenchancy
 • (n) /tr'ɛntʃənsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top