ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

top grade

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -top grade-, *top grade*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว Legally Blonde (2001)
Here you go... top grade axle grease.เอาไป... จาระบีขวานชั้นหนึ่ง Inspector Gadget 2 (2003)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
Top grade tenderloin from the grill and pine mushroom soup.เป็นเสต็กเนื้อชั้นดีย่างด้วยถ่านไม้เสริฟพร้อมซุปเห็ดกระดุม เสริฟพร้อมซุปเห็ดกระดุม Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
top gradeHe's not in the top grade as a musician.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นยอด(adj) top grade, See also: leading, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ, Example: นักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดจากยุโรปหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
ชั้นเลิศ(adj) top grade, See also: leading, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นยอด, Example: พระองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดี อันเป็นศิลปะชั้นเลิศของชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no, n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) #11,584 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top