Search result for

ชั้นยอด

(21 entries)
(0.0927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นยอด-, *ชั้นยอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นยอด[ADJ] top grade, See also: leading, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ, Example: นักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดจากยุโรปหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Succeed and you join the elite.ผ่านการทดสอบเจ้าจะได้เข้าร่วมเป็นนักรบชั้นยอด Lancelot (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
-Look, it's a shame... it would've made a great side story, but we've no time to work it in.- ก็ น่าเสียดาย น่าจะเป็นข่าวน้ำจิ้มชั้นยอด เวลาไม่พอทำอยู่ดีอ่ะ Vantage Point (2008)
What's the matter, Sally? I thought I was one of your top customers.มีอะไรเหรอ แซลลี่ ฉันคิดว่าฉันเป็นลูกค้าชั้นยอดของคุณนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And a damn good one.โรงทอผ้าชั้นยอด Wanted (2008)
One of our best engineers.หนึ่งในวิศวกรชั้นยอดของเรา Pilot (2008)
It's pretty damn good wine.มันดันเป็นไวน์ชั้นยอด Eggtown (2008)
You're a very good liar.นายนี่เป็นนักโกหกชั้นยอดเลย Under & Out (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
And you wondered how I got to be the top salesman in the northeast region.แล้วคุณจะแปลกใจ ว่าทำไมผมถึงเป็นนักขายชั้นยอดในแถบเหนือได้ Five the Hard Way (2008)
An elite education is something most people only dream about.การศึกษาชั้นยอด สิ่งที่คนทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันถึง Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Claire, you're an exceptional young woman, and you deserve an exceptional education.แคลร์ หนูน่ะเป็นเด็กที่พิเศษมาก จึงสมควรได้เรียนในโรงเรียนชั้นยอด Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prize[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top