ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thick-headed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thick-headed-, *thick-headed*, thick-head, thick-heade
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think a thick-headed guy like me thinks ahead like that?เธอคิดหรือว่าคนที่โง่อย่างฉัน จะคิดไปล่วงหน้าแบบนั้นได้เหรอ Midas (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thick-headedHe is thick-headed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่อ[soē] (adj) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish  FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thick-headed (j) θˈɪk-hˈɛdɪd (th i1 k - h e1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thick-headed \Thick"-head`ed\, a.
     Having a thick skull; stupid.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top