ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surveying

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surveying-, *surveying*, survey
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surveying(n) การสำรวจ, Syn. measuring, observant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Reminds me of surveying Abyssinia in '88.ทำให้ผมนึกถึงตอนสำรวจ อาบิสซิเนียปี88 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
I'm not taking a survey.ล็อฟฉันไม่ได้รับการสำรวจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It was surveys. - Right.ใช่ Good Will Hunting (1997)
Just history? It must have been a survey course then.ฮะประวัติศาสตร์ เป็นหัวข้อ ที่น่าสนทนาด้วยจังเลย Good Will Hunting (1997)
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา Seven Years in Tibet (1997)
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม Bicentennial Man (1999)
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่ Hoshi no koe (2002)
That winter she departed with a huge U.N. fleet, with over a thousand people on board, on a Tarsian survey.ฤดูหนาวปีนั้นเธอจึงจากไป\ ไปกับยานยักษ์ของสหประชาชาติ กับคนพันกว่าคนที่อยู่บนยาน ยานสำรวจเทรเชียน Hoshi no koe (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveyingHe stood on the hill surveying the landscape.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
surveying
surveying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surveying

WordNet (3.0)
surveying(n) the practice of measuring angles and distances on the ground so that they can be accurately plotted on a map

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Surveying

n. That branch of applied mathematics which teaches the art of determining the area of any portion of the earth's surface, the length and directions of the bounding lines, the contour of the surface, etc., with an accurate delineation of the whole on paper; the act or occupation of making surveys. [ 1913 Webster ]


Geodetic surveying, geodesy. --
Maritime surveying, or
Nautical surveying
, that branch of surveying which determines the forms of coasts and harbors, the entrances of rivers, with the position of islands, rocks, and shoals, the depth of water, etc. --
Plane surveying. See under Plane, a. --
Topographical surveying, that branch of surveying which involves the process of ascertaining and representing upon a plane surface the contour, physical features, etc., of any portion of the surface of the earth.
[ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) #5,586 [Add to Longdo]
測量[そくりょう, sokuryou] (n, vs) measurement; surveying; (P) #9,111 [Add to Longdo]
写真測量[しゃしんそくりょう, shashinsokuryou] (n) photographic surveying [Add to Longdo]
測量器[そくりょうき, sokuryouki] (n) surveying instrument [Add to Longdo]
測量機械[そくりょうきかい, sokuryoukikai] (n) surveying instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
測量技師[そくりょうぎし, sokuryougishi] (n) surveyor; surveying engineer [Add to Longdo]
天文方[てんもんかた, tenmonkata] (n) (arch) Edo period office in charge of compiling the koyomi, astronomical measurements, surveying, translating Western books, etc. [Add to Longdo]
平板測量[へいばんそくりょう, heibansokuryou] (n) plane-table surveying [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top