ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

successional

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -successional-, *successional*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา successional มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *successional*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
successional[ADJ] เป็นการต่อเนื่อง, Syn. following, sequential

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgendsuccessional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Successional \Suc*ces"sion*al\, a.
   Of or pertaining to a succession; existing in a regular
   order; consecutive. "Successional teeth." --Flower. --
   {Suc*ces"sion*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

successional

 


  

 
successional
 • เป็นการต่อเนื่อง[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top