ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stehen

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stehen-, *stehen*
German-Thai: Longdo Dictionary
stehenยืน |stand, gestanden|
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
verstehen(vt) |verstand, hat verstanden| เข้าใจ เช่น Ich habe dich gut verstanden., See also: kapieren
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
sich verstehen auf (+A)(vt) ได้เรียนรู้, ทำได้ดี เช่น Sie versteht sich aufs Programmieren.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stehen | stehend | gestanden | er/sie steht | ich/er/sie stand | er/sie hat/hatte gestanden | ich/er/sie stände; ich/er/sie stündeto stand {stood; stood} | standing | stood | he/she stands | I/he/she stood | he/she has/had stood | I/he/she would stand [Add to Longdo]
stehen überto precede [Add to Longdo]
stehen; kleidento become {became; become} [Add to Longdo]
stehen; stillstehento be stationary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
架かる[かかる, kakaru] stehen, haengen [Add to Longdo]
踏まえる[ふまえる, fumaeru] stehen_auf, basieren_auf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  stehen /ʃteːən/
   to stand; to become {became, become}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top