ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stay with

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay with-, *stay with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay with[PHRV] ทำงานกับ, Syn. stop with
stay with[PHRV] เป็นแขกรับเชิญของ, Syn. stop with
stay within[PHRV] ยังเชื่อฟัง, See also: ยังอยู่ในความควบคุม, อยู่ในข้อจำกัด, อยู่ในขอบเขต, Syn. keep within, remain within, stick within, stop within

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน The Great Dictator (1940)
You stay with them.คุณอยู่กับพวกเขา โปรดจำไว้ว่านานแค่ไหน The Old Man and the Sea (1958)
I could stay with youฉันจะอยู่กับคุณ Yellow Submarine (1968)
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้ Blazing Saddles (1974)
- You can't stay without papers.- เธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเอกสาร The Little Prince (1974)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We've found you a place to stay with one of our third-year students who lives in town.เราจัดให้เธอพักอยู่กับนักเรียนปีสาม คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเมือง Suspiria (1977)
Stay with the Ark!อยู่เฝ้าหีบศักดิ์สิทธิ์. ! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Let her stay with us for a few days, okay?ปล่อยให้เธออยู่กับ- เราไม่กี่วันใช่มั้ย? Idemo dalje (1982)
Do you want me to stay with you?คุณต้องการให้ฉันไปอยู่กับ คุณ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But one, you keep out of here, and two, they stay with me.แต่ 1, ห้ามเธอมาอยู่ในนี้, และ 2, ฟิล์มพวกนี้ต้องอยู่ที่ฉัน. Cinema Paradiso (1988)
Stay with Nanny, Meiเมย์ อยู่กับคุณยายสิ My Neighbor Totoro (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stay withDon't worry. I'll stay with you.
stay withHe is going to stay with his uncle for the weekend.
stay withHe went to stay with his cousin.
stay withHow long will you stay with your aunt?
stay withI am going to stay with my aunt in Hawaii.
stay withI am going to stay with my aunt in Kyoto.
stay withI don't know my address yet, I'm going to stay with my friend for a while.
stay withI'm going to stay with my uncle in Kyoto.
stay withI think you had better stay with us.
stay withI want you to stay with me.
stay withI was wondering if you'd let me stay with you for a few days.
stay withI would like him to stay with us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก[V] stay with, See also: keep on (one's person), sleep with, Syn. กกกอด, Example: วันนี้มีข่าวเมียหลวงตามจับสามีที่หนีมากกเมียน้อย, Thai definition: แนบไว้กับอก โดยปกติเป็นอิริยาบทนอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
大概にする[たいがいにする, taigainisuru] (exp,vs-i) to stay within bounds; to not get carried to extremes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top