ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stay within

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay within-, *stay within*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay within[PHRV] ยังเชื่อฟัง, See also: ยังอยู่ในความควบคุม, อยู่ในข้อจำกัด, อยู่ในขอบเขต, Syn. keep within, remain within, stick within, stop within

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Stay within you...อยู่ที่ตัวคุณ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
As long as you promise to stay within the Moonacre boundary.นานเท่าที่เธอสัญญาว่าจะอยู่ภายในเขตของมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
So then so long as we stay within the range of the pulse... then these poor soulsถ้าเรายิ่งอยู่ใต้คลื่นความถี่ช่วงนี้นานเท่าไหร่ จะทำให้พวกเค้า Johari Window (2010)
Stay within shouting distance.อยู่ตรงที่ฉันตะโกนได้ยิน Guts (2010)
Everybody stay within each other's eyelines, please.ทุกคนช่วยกันดู อย่าให้ใครคลาดสายตาด้วย Cooperative Calligraphy (2010)
Everyone just has to stay within earshot of everyone else.ทุกคนต้องอยู่ใกล้ๆ กัน อยู่รวมๆ กันไว้ As You Were (2010)
Sound your positions. Stay within earshot.ส่งเสียงขานตำแหน่ง รักษาระยะให้ได้ยิน How to Train Your Dragon (2010)
Keep space between you but always stay within sight of each other.รักษาระยะห่าง แต่ต้องเห็นกันตลอด What Lies Ahead (2011)
The Afreet usually stay within their own plain of existence.อฟรีทส่วนมากจะอยู่ในเขตตัวเอง Midnight Lamp (2012)
Stay within one table length.แต่ถ้าว่ากันตามตัวอักษร นั่นจะเป็นคำโกหกไป... อยู่ห่างกันไม่เกิน ความยาวหนึ่งโต๊ะนะ Garden of Bones (2012)
You have to stay within the rules, stick to regulation, suppress the ego.คุณต้องอยู่ในกฎระเบียบ ติดกับกฎระเบียบปราบปรามอัตตา Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stay withinPlease stay within call.
stay withinThe children were told to stay within reach of their mother's voice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
大概にする[たいがいにする, taigainisuru] (exp,vs-i) to stay within bounds; to not get carried to extremes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top