ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoile-, *spoile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoiler(n) อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์, Syn. aileron, stabilizer
spoiler(n) ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
spoiler(n) คนที่ทำให้เสียหาย, Syn. destroyer, wrecker
spoiler(n) โจร, Syn. plunderer, robber
spoiled rotten(sl) โดนตามใจ, See also: เอาแต่ใจตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoilerสปอยเลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoileA child is spoiled by too much attention.
spoileExcessive indulgence spoiled the child.
spoileHe is a spoiled child.
spoileHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
spoileI don't like spoiled children.
spoileI guess I'm spoiled.
spoileNo spoilers, please!
spoileOpening the refrigerator, I noticed the meat had spoiled.
spoileOur club activities are always spoiled by his behavior.
spoileOur picnic was altogether spoiled by the rain.
spoileOur school trip was spoiled by an unusual snowfall.
spoileQuarrelling spoiled our unity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแตก(adj) spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai Definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
สปอยเลอร์[sapøiloē] (n) EN: spoiler  FR: spoiler [ m ]
สปอยเลอร์ท้าย[sapøiloē thāi] (n, exp) EN: rear spoiler  FR: aileron arrière [ m ]
เสีย[sīa] (adj) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order  FR: en panne ; cassé
เสียเด็ก[sīadek] (adj) EN: spoiled  FR: enfant gâté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPOILED S P OY1 L D
SPOILER S P OY1 L ER0
SPOILERS S P OY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoiled (v) spˈɔɪld (s p oi1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] spoiled; sour; mouldly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spoiler { m } [ auto ]spoiler [Add to Longdo]
Spoilerkante { f } [ auto ]spoiler lip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほたえる;ほだえる[hotaeru ; hodaeru] (v1, vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
スポイラー[supoira-] (n) spoiler [Add to Longdo]
ネタバレ;ネタばれ[netabare ; neta bare] (n) (See ねた, ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie [Add to Longdo]
モテる[mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
黄変米[おうへんまい, ouhenmai] (n) spoiled rice; spoilt rice [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1, vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
甘えん坊;あまえん坊[あまえんぼう, amaenbou] (adj-na, n) pampered or spoiled child (spoilt) [Add to Longdo]
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1, vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence [Add to Longdo]
戯える[そばえる, sobaeru] (v1, vi) to play pranks; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na, n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top