Search result for

sousing

(247 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sousing-, *sousing*, sous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sousing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sousing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate
souse in[PHRV] แช่ใน, See also: ชุ่มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench

English-Thai: Nontri Dictionary
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
So what do you think about that? Do you think Sousa was right?แล้วพวกคุณเห็นยังไงกันเรื่องนี้ คิดว่า ซูซา คิดถูกมั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Employment records show she just got promoted to sous-chef.ประวัติการจ้างงาน บอกว่าเธอเพิ่ง ได้เลื่อนขั้น เป็นผู้ช่วยเชฟ Living the Dream (2009)
I was sous chef at the Bakersfield food lab.พ่อเคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวที่ ห้องแลปอาหารเบเกอร์ฟิลด์ A New Day in the Old Town (2009)
- Sous chef.- ผู้ช่วยพ่อครัวใหญ่ A New Day in the Old Town (2009)
Well, I can advise you on how to cook an omelet or how to sous-vide a pork chop, if you want to.เดี๋ยวผมบอกวิธีทำออมเลต หรือการหมักพอร์คชอปให้ก็ได้ ถ้าคุณต้องการ The Dwarf in the Dirt (2009)
I worked as a sous-chef to put myself through business school,ผมทำงานกับเชฟเหรียญทอง เพื่อส่งตัวเองเรียนที่โรงเรียนธุรกิจ The Chase (2010)
- Turns out our laundry service was laundering more than napkins, so I get to be the sous chef today.- ทำไม? แผนกซักรีด ไม่ได้ซักแต่ผ้าเช็ดปาก ผมเลยต้องมาช่วยงานครัว The Homecoming Hangover (2010)
Katarina, you're the best sous around.แคทาริน่า คุณเป็นมือดีที่สุดของที่นี่ Consumed (2010)
Sous Chef, Geum Suk Ho.ซูเชฟ กึมซอกโฮ ครับ Pasta (2010)
Sous Chef, Lee Hee Joo.ซูเชฟ ลีฮีจู ค่ะ Pasta (2010)
Oh, 2 sous chefs. Okay.อ้อ ซูเชฟสองคน โอเค Pasta (2010)
Bisous, mes cheres.ไปแล้วนะจ๊ะ สาวๆ ทั้งหลาย The Jewel of Denial (2011)
You could be my sous for the afternoon.คุณมาเป็นผู้ช่วยเชฟฉันได้ตอนบ่าย Rhodes to Perdition (2011)
Oh, I am Bree, your humble sous chef.โอ้ ฉันคือบรี จะเป็นผู้ช่วยของคุณ The Art of Making Art (2011)
A fool. A loser. A hopeless souse!เป็นคนบ้า พ่ายแพ้ สิ้นหวัง The Adventures of Tintin (2011)
Oh, so you'll be the sous chef.โอ้ งั้นเธอก็เป็นเชฟ"ซู" Endgame (2013)
Purgal animum sous...Purgal animum sous... Because the Night (2013)
No, I'm a sous chef, but I'm studying to become chef de cuisine.เปล่า ฉันเป็นซูเชฟ กำลังสะสมชั่วโมงบินเพื่อเป็นเชฟ The Hundred-Foot Journey (2014)
It's like I feel like I'm the sous-chef of his exorcism kitchen.มันรู้สึกยังกับเหมือนผมเป็นแค่ผู้ช่วยเชฟเอง ของรายการ ครัวสู้ผีของเค้าน่ะ The Host (2015)
I was the sous-chef here for five years, so they take care of me.ผมเป็นผู้ช่วยเชฟที่นี่มาห้าปี พวกนั้นเลยคอยดูแลผมน่ะ Frank & Lola (2016)
We have one sous-chef for you. He speaks English, but French is preferable.เรามีผู้ช่วยกุ๊กให้คุณหนึ่งคน พูดภาษาอังกฤษ แต่ภาษาฝรั่งเศสดีกว่า Frank & Lola (2016)
Episode 13 of Taste of Love comes out tonight and he still hasn't kissed his poor, spunky, dishwasher turned sous-chef!ปรุงรักให้ลงล็อก ตอนที่ 13 จะฉายคืนนี้ และเขายังไม่ได้จูบ สาวล้างจานยากจนที่กลายมาเป็น ผู้ช่วยเชฟของเขาเลย Episode #1.1 (2016)
She's a fantastic sous chef.c.bg_transparentเธอเป็นผู้ช่วยเชฟที่เยี่ยมมาก/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
'Cause you need a sous chef.c.bg_transparentเพราะคุณต้องการผู้ช่วยเชฟ/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
Because I need a sous-chef.c.bg_transparentเพราะผมต้องการผู้ช่วยเชฟ/c.bg_transparent Episode #1.5 (2016)
[Ga-in] He hasn't hired a new sous-chef yet which may be a sign he's starting to come around.c.bg_transparentเขายังไม่จ้างผู้ช่วยเชฟคนใหม่เลย/c.bg_transparent c.bg_transparentซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าเขาเริ่ม/c.bg_transparent c.bg_transparentจะเปลี่ยนใจ/c.bg_transparent Episode #1.5 (2016)
Not having a sous-chef, working on my own,c.bg_transparentการไม่มีผู้ช่วยเชฟ/c.bg_transparent c.bg_transparentทำงานคนเดียว/c.bg_transparent Episode #1.5 (2016)
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The one where the sousaphone player forgot to dot the I? Oh, hey.เป็นคนเล่นแซ็กโซโฟนได้เก๋ามากอย่าลืมหล่ะ โอ เฮ้.. American Pie Presents: Band Camp (2005)
And you're looking at their new sous-chef.รองพ่อครัวของพวกเขาอยู่ตรงหน้าคุณ The Devil Wears Prada (2006)
Sous-Chef, You'Re Needed.ผู้ช่วย พ่อขอแรงหน่อย Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Quite The Chipper Sous-Chef.ยังกับผู้ช่วยเชฟเลย Blair Waldorf Must Pie! (2007)
- No, I didn't mean that... - Gochisousama deshita !ไม่ค่ะ เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The sous chef. There.ผู้ช่วยเชฟ .คนนั้นไง Ratatouille (2007)
The sous is responsible for the kitchen when the chef's not around.ซูคือคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบตอนที่เชฟไม่อยู่ Ratatouille (2007)
Gusteau's business interests will pass to his sous chef. You.ธุรกิจกุสโตว์จะตกเป็นของซูส์เชฟ ซึ่งก็คือคุณ Ratatouille (2007)
Have you lifted Soushi's suspension?คุณยกเลิกการพักงานของโซชิเหรอครับ Absolute Boyfriend (2008)
Are you spending the whole night with Soushi?อยู่กับโซชิทั้งคืนเลยหรอ? Absolute Boyfriend (2008)
Soushi...โซชิ... Absolute Boyfriend (2008)
I will lay a wager that, in wigs and ribbons alone, there are certainly twenty pistoles spent and twenty pistoles brings in at least eighteen livres six sous eight deniers per annum at only eight per cent interest.In der Perücke und den Bändern stecken wenigstens 20 Pistolen, und 20 Pistolen bringen jährlich 18 Livres, 8 Sous und 8 Deniers, wen n man sie zum 12. Pfennig ausleiht, The Miser (1980)
Father: Pedro.Raimondo de Sousa, Vater Pedro, Mutter Maria... Pixote (1981)
John Philip Sousa.John Philip Sousa. The Postman Always Rings Twice (1981)
I have an uncle, Farid Bensoussan.Ich hab 'n Onkel. Heißt Farid Bensoussan. So Long, Stooge (1983)
Bensoussan.Bensoussan. So Long, Stooge (1983)
Youssef Bensoussan.Youssef Bensoussan. So Long, Stooge (1983)
Is this Bensoussan's place?Äh, Bensoussan, ist das hier? So Long, Stooge (1983)
Are you a friend of his?Sind Sie ein Freund von Bensoussan? So Long, Stooge (1983)
Bensoussan.Über Bensoussan. So Long, Stooge (1983)
Who's that?Wer ist 'n das, Bensoussan? So Long, Stooge (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sousThat couple gets soused nearly every night.
sousOne day Souseki Natsume was lost in London.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กดน้ำ[V] duck, See also: push down into the water, dive, dip, souse, Example: พลการชันสูตรศพพบว่าหญิงสาวถูกจับกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังกดให้มิดลงไปในน้ำ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
เช่าช่วง [v.] (chaochūang) EN: sublease ; sublet   FR: sous-louer
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
ดินชั้นล่าง [n.] (din chan lāng) EN: subsoil   FR: sous-sol [m]
ด้อย[adj.] (dǿi = døi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade   FR: inférieur ; sous-développé
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar   FR: sous-sol [m] ; cave [f]
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military   FR: sous-officier [m]
การเช่าช่วง [n.] (kān chaochūang) EN: sublease   FR: sous-location [f]
การลบ[n.] (kānlop) EN: subtraction   FR: soustraction [f]
การประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า[n. exp.] (kān prakanphai tam kwā mūnlakhā) EN: underinsurance   FR: sous-assurance [f]
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail   FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[n.] (khāngtāi) EN: beneath ; underneath ; under   FR: sous ; au-dessous ; dessous
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
กิ่งอำเภอ[n.] (king amphoē) EN: subdistrict ; sub-district ; minor district   FR: sous-district [m] ; sous-arrondissement [m]
กดน้ำ[v. exp.] (kot nām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse   
ล้าหลัง[adj.] (lālang) EN: underdeveloped   FR: sous-développé
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off   FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of   FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling   FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
มีชื่อว่า[v. exp.] (mī cheū wā) EN: know as   FR: connu sous le nom de
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
นายอำเภอ[n. exp.] (nāi amphoē) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff   FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight   FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
หนีบไต้รักแร้[v. exp.] (nīp tai rakraē) FR: porter sous le bras
นกกาฝากก้นเหลือง [n. exp.] (nok kāfāk kon leūang) EN: Yellow-vented Flowerpecker   FR: Dicée cul-d'or [m] ; Dicée à ventre tacheté [m] ; Dicée à sous-caudales jaunes [m] ; Dicée à ventre jaune [m]
ออกซิเจนละลายในน้ำ[n. exp.] (ǿksijēn lalāi nai nām) EN: dissolved oxygen (DO)   FR: oxygène dissous [m]
ภายใต้[adv.] (phāitai) EN: beneath   FR: sous
ภายใต้การนำของ[X] (phāitai kān nam khøng) EN: under the direction of   FR: sous la direction de
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type   FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
ผู้เช่าช่วง [n. exp.] (phū chaochūang) EN: subtenant ; sub-tenant ; lodger ; roomer   FR: sous-locataire [m]
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūt pen nai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
ประเทศด้อยพัฒนา[n. exp.] (prathēt døi phatthanā) EN: underdeveloped country   FR: pays sous-développé [m]
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; be nursed   FR: être sous traitement ; suivre un traitement
เรือดำน้ำ[n. exp.] (reūa damnām) EN: submarine   FR: sous-marin [m]
เรือใต้น้ำ[n.] (reūa tāinām) EN: submarine   FR: sous-marin [m]
ร้อยตรี[n.] (røi-trī) EN: second lieutenant   FR: sous-lieutenant [m]
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.)   FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองหัวหน้า[n. exp.] (røng hūanā) FR: sous-chef [m] ; second [m]
รู้จักกันในชื่อ [xp] (rūjak kan nai cheū) EN: known as   FR: connu sous le nom de

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUS    S UW1 Z
SOUSA    S UW1 Z AH0
DESOUSA    D IH2 S AW1 S AH0
SOUSA'S    S UW1 Z AH0 Z
SOUSLEY    S AW1 S L IY0
SOUSAPHONE    S UW1 Z AH0 F OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sous    (n) (s uu1 z)
souse    (v) (s au1 s)
soused    (v) (s au1 s t)
souses    (v) (s au1 s i z)
sousing    (v) (s au1 s i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintauchen | eintauchend | taucht einto souse | sousing | souses [Add to Longdo]
tauchte einsoused [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
そうさ[, sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
そうする[, sousuru] (exp,vs-i) to do so; to do thus [Add to Longdo]
そうすると[, sousuruto] (exp) having done that; if that is done; if it is done in that way; (P) [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
コンピューター断層撮影法[コンピューターだんそうさつえいほう, konpyu-ta-dansousatsueihou] (n) (obsc) {comp} (See CT) computerized tomography; CT; computed tomography [Add to Longdo]
コンピュータ断層撮影[コンピュータだんそうさつえい, konpyu-ta dansousatsuei] (n) {comp} computer tomography; CT [Add to Longdo]
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (n) {comp} (systems management) operation [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
シンボル操作[シンボルそうさ, shinboru sousa] (n) symbol manipulation [Add to Longdo]
スーザフォーン[, su-zafo-n] (n) sousaphone [Add to Longdo]
テレビ送信所[テレビそうしんじょ, terebi soushinjo] (n) television transmitter [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] (n) {comp} data source [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] (n) {comp} data-transfer rate [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] (n) {comp} file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] (n) {comp} fax transmission [Add to Longdo]
ブロック操作[ブロックそうさ, burokku sousa] (n) block operation [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] (n) {comp} message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] (n) {comp} remote operation [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
安定操作[あんていそうさ, anteisousa] (n) stabilizing (stock) transaction [Add to Longdo]
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes [Add to Longdo]
位相差[いそうさ, isousa] (n) phase contrast [Add to Longdo]
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope [Add to Longdo]
位相写像[いそうしゃぞう, isoushazou] (n) topological mapping [Add to Longdo]
位相速度[いそうそくど, isousokudo] (n) phase velocity [Add to Longdo]
意識喪失[いしきそうしつ, ishikisoushitsu] (n) loss of consciousness [Add to Longdo]
遺伝子操作[いでんしそうさ, idenshisousa] (n) gene manipulation [Add to Longdo]
一斉送信[いっせいそうしん, isseisoushin] (n) {comp} simultaneous transmission [Add to Longdo]
一槽式[いっそうしき, issoushiki] (n) one-part washing machine [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] (n) {comp} list abstract-operation [Add to Longdo]
烏兎匆々;烏兎匆匆[うとそうそう, utosousou] (exp) days and nights passing by quickly; months and years flying by; Time flies [Add to Longdo]
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel [Add to Longdo]
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
演奏者[えんそうしゃ, ensousha] (n) performer; player [Add to Longdo]
遠隔操作[えんかくそうさ, enkakusousa] (n,adj-no) remote control; remote operation [Add to Longdo]
遠隔操作サービス要素[えんかくそうさサービスようそ, enkakusousa sa-bisu youso] (n) {comp} Remote Operation Service Element [Add to Longdo]
遠隔操作プロトコル機械[えんかくそうさプロトコルきかい, enkakusousa purotokoru kikai] (n) {comp} remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
下り伝送速度[くだりでんそうそくど, kudaridensousokudo] (n) downstream transmission speed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
遠隔操作[えんかくそうさ, enkakusousa] Remote Operations, remote control [Add to Longdo]
遠隔操作サービス要素[えんかくそうさサービスようそ, enkakusousa sa-bisu youso] Remote Operation Service Element [Add to Longdo]
遠隔操作プロトコル機械[えんかくそうさぷろとこるきかい, enkakusousapurotokorukikai] remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想装置[かそうそうち, kasousouchi] virtual device [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
再送信[さいそうしん, saisoushin] retransmission [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
子操作[こそうさ, kosousa] child-operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
照合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation [Add to Longdo]
親操作[おやそうさ, oyasousa] parent-operation [Add to Longdo]
操作インタフェース[そうさインタフェース, sousa intafe-su] operation-interface [Add to Longdo]
操作コード[そうさコード, sousa ko-do] operation code [Add to Longdo]
操作コードトラップ[そうさコードとらっぷ, sousa ko-do torappu] operation code trap [Add to Longdo]
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel [Add to Longdo]
操作者[そうさしゃ, sousasha] operator [Add to Longdo]
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress [Add to Longdo]
操作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set [Add to Longdo]
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console [Add to Longdo]
操作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel [Add to Longdo]
操作部[そうさぶ, sousabu] operation part [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
創作[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
同窓生[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
喪失[そうしつ, soushitsu] -Verlust [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
宗匠[そうしょう, soushou] Meister, Lehrer [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] Untersuchung [Add to Longdo]
捜査本部[そうさほんぶ, sousahonbu] zustaendige_Kriminalabteilung [Add to Longdo]
捜索[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]
早々[そうそう, sousou] frueh, sofort [Add to Longdo]
相称[そうしょう, soushou] Symmetrie [Add to Longdo]
総帥[そうすい, sousui] Oberbefehlshaber [Add to Longdo]
総裁[そうさい, sousai] Praesident, Generaldirektor [Add to Longdo]
草書[そうしょ, sousho] kalligraphisch_verkuerzte, Form_der_Kanji [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, v. t. [imp. & p. p. {Soused}; p. pr. & vb. n.
   {Sousing}.] [Cf. F. saucer to wet with sauce. See {Souse}
   pickle.]
   1. To steep in pickle; to pickle. "A soused gurnet." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To plunge or immerse in water or any liquid.
    [1913 Webster]
 
       They soused me over head and ears in water.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To drench, as by an immersion; to wet throughly.
    [1913 Webster]
 
       Although I be well soused in this shower.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sousing
   n 1: the act of making something completely wet; "he gave it a
      good drenching" [syn: {drenching}, {soaking}, {souse},
      {sousing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top