ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sooner or later

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sooner or later-, *sooner or later*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sooner or later[IDM] ไม่ช้าก็เร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sooner or later we'll have to go.ไม่ช้าก็เร็วเราต้องไป The Great Dictator (1940)
Sooner or later the time comes... whether you talk or don't talk... it's the same thing.ไม่ช้าก็เร็วเมื่อเวลามาถึง... ไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูด... มันก็เหมือนกันแหล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
I knew that sooner or later I'd have been through with the oceanผมรู้ไม่ช้าก็เร็วต้องเบื่อทะเล The Legend of 1900 (1998)
Sooner or later they'd drag you back to Peking.ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะลากตัวคุณกลับไปปักกิ่ง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
"Awards are like hemorrhoids. Sooner or later every asshole gets one.""รางวัลก็เหมือนโรคริดสีดวงทวาร จะช้าหรือเร็วทุกคนก็ต้องเป็น" Swimming Pool (2003)
Hey look, we can practice forever, but sooner or later we're gonna have to do it.- ฟังนะ เราจะฝึกซ้อมอย่างเดียวต่อไปก็ได้ แต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องแสดงอยู่ดี Raise Your Voice (2004)
But that's why we write it down. Because sooner or later you remember something good.นั่นล่ะ ทำไมเราถึงต้องจดลงไป เพราะไม่เร็วก็ช้า คุณก็จะสามารถจำสิ่งดีๆ ได้ The Bourne Supremacy (2004)
Sooner or later you gotta find out what it is really like to be black.ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะรู้ว่า การเป็นคนดำมันเป็นไง Crash (2004)
Well, you can probably get away with stealing sometimes, Darnell, but, you know, sooner or later you're gonna get caught.บางครั้งเธออาจขโมยของ ได้สำเร็จนะ ดาร์เนล แต่วันใดวันหนึ่ง เธอก็จะต้องถูกจับได้อยู่ดี Four Brothers (2005)
You can pretend all you want, Sammy, but sooner or later you're gonna have to face up to who you really are.นายเสแสร้งว่านายต้องการได้ แซมมี่ แต่ไม่ช้าก็เร็ว นายจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่นายเป็นอยู่ Pilot (2005)
So, sooner or later it's gonna happen, but I'm not doing it.แสนเหรียญอยากให้แกตาย ก็ ไม่นานแกก็คงตาย แต่ชั้นจะไม่ลงมือ Crank (2006)
I figured that sooner or later someone would come after me.ฉันคิดว่าไม่ช้าก็เร็ว ใครสักคนต้องตามล่าฉัน Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sooner or laterHe is sure to become the President sooner or later.
sooner or laterHe'll know the secret sooner or later.
sooner or laterHe'll make a good lawyer sooner or later.
sooner or laterHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
sooner or laterHe will come back sooner or later.
sooner or laterHe will come sooner or later.
sooner or laterHe will fail ill sooner or later.
sooner or laterHe will regret it sooner or later.
sooner or laterHe will tell everything to me sooner or later.
sooner or laterIf he continues drinking too much, he will fall ill sooner or later.
sooner or laterIt was obvious to everyone that the marriage would sooner or later end in divorce.
sooner or laterMan will die sooner or later.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ช้าก็เร็ว[ADV] sooner or later, Syn. ไม่เร็วก็ช้า, Example: การประท้วงเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่ประชาชนยังลำบากยากจนอยู่
ไม่เร็วก็ช้า[ADV] sooner or later, Syn. ไม่ช้าก็เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน, Example: ไม่เร็วก็ช้าเขาต้องรู้ความจริงเข้าสักวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø reo) EN: sooner or later   FR: tôt ou tard

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
何時かは[いつかは, itsukaha] (adv) (uk) (more emphatic version of 何時か) (See 何時か) sooner or later; in due time; in due course [Add to Longdo]
早かれ遅かれ[はやかれおそかれ, hayakareosokare] (exp,adv) (See 遅かれ早かれ) sooner or later [Add to Longdo]
早晩[そうばん, souban] (n-adv,n) sooner or later; eventually [Add to Longdo]
遅かれ早かれ[おそかれはやかれ, osokarehayakare] (exp,adv) sooner or later [Add to Longdo]
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soon \Soon\ (s[=oo]n), adv. [OE. sone, AS. s[=o]na; cf. OFries.
   s[=o]n, OS. s[=a]na, s[=a]no, OHG. s[=a]r, Goth. suns.]
   1. In a short time; shortly after any time specified or
    supposed; as, soon after sunrise. "Sooner said than done."
    --Old Proverb. "As soon as it might be." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She finished, and the subtle fiend his lore
       Soon learned.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without the usual delay; before any time supposed; early.
    [1913 Webster]
 
       How is it that ye are come so soon to-day? --Ex. ii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   3. Promptly; quickly; easily.
    [1913 Webster]
 
       Small lights are soon blown out, huge fires abide.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Readily; willingly; -- in this sense used with would, or
    some other word expressing will.
    [1913 Webster]
 
       I would as soon see a river winding through woods or
       in meadows, as when it is tossed up in so many
       whimsical figures at Versailles.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {As soon as}, or {So soon as}, immediately at or after
    another event. "As soon as he came nigh unto the camp . .
    . he saw the calf, and the dancing." --Ex. xxxii. 19. See
    {So . . . as}, under {So}.
 
   {Soon at}, as soon as; or, as soon as the time referred to
    arrives. [Obs.] "I shall be sent for soon at night."
    --Shak.
 
   {Sooner or later}, at some uncertain time in the future; as,
    he will discover his mistake sooner or later.
 
   {With the soonest}, as soon as any; among the earliest; too
    soon. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top