ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遲-, *遲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遲, chí, ㄔˊ] tardy, slow, late; to delay
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  犀 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 7,014

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟到[chí dào, ㄔˊ ㄉㄠˋ, / ] to arrive late, #6,135 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] late; delayed; slow, #6,174 [Add to Longdo]
推迟[tuī chí, ㄊㄨㄟ ㄔˊ, / ] to postpone; to put off, #6,953 [Add to Longdo]
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]
延迟[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off, #10,988 [Add to Longdo]
迟疑[chí yí, ㄔˊ ㄧˊ, / ] to hesitate, #14,294 [Add to Longdo]
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]
迟延[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, / ] to delay, #58,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because that's what you're doing.[CN] 你們都會這麼辦,只是這樣太 La Poison (1951)
Fine. Miss Han, join us next time[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}那,韓小姐,些兒再說吧 Dai lü nian hua (1957)
He wouldn't have far to go either.[CN] 反正他早得走的 Adam's Rib (1949)
Too late.[CN] 太 North by Northwest (1959)
It is too late for discussions, Reverend Mother.[CN] 現在討論已經太了,院長 The Nun's Story (1959)
- - Get going, you're late already.[CN] -快點,我們已經到了 La Poison (1951)
I'll tell you later.[CN] 些我再告訴你 À Nous la Liberté (1931)
Bobby, come back here![CN] -太了,波比,回來! The Uninvited (1944)
She's very -- very backward.[CN] 她非常...  La Poison (1951)
You're gonna have to see him sometime, Cal[CN] 你早要和他碰面的,卡爾 East of Eden (1955)
You'll be late.[CN] -你會到的 Applause (1929)
- I'm not nervous. - I'll be late for the bridge club.[CN] 我不是緊張,我打橋牌要到了 North by Northwest (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top