ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

some day

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -some day-, *some day*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You arrive at the capital, an expert in poisoning, some days later my grandson dies of poisoning.ท่านมาที่เมืองหลวง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษ หลังจากนั้นไม่กี่วัน หลานชายข้าถูกวางยาพิษ Breaker of Chains (2014)
And that there won't be some days you'll wish you could just stuff 'em right back where they came from.ที่คุณจะไม่ได้ในสิ่ง ที่คุณคาดหวัง คุณควรหันกลับไปมอง ว่าเด็กๆมาจากไหน Who Are You, Really? (2013)
Some day you'll do the same thing.สักวันเจ้าก็จะทำแบบเดียวกับเขา All Change (2013)
I drove down here this morning having taken some Day Nurse, and I arrived without incident.ผมมาที่นี่เช้านี้ โดยทานยาเดย์ เนิร์ส ไม่เห็นเกิดอุบัติเหตุเลย Episode #18.2 (2012)
And that some day that silence would drown out our love.วันหนึ่งมันจะพรากความรักไปจากเราสองคน Barfi! (2012)
And some day that silence will drown out your love.และวันหนึ่ง ความเงียบก็จะพรากความรักไปจากลูก Barfi! (2012)
And there'll be some days when... life just sucks.จะต้องมีสักวันที่เธอรู้สึกว่า... ชีวิตมันช่างห่วยแตกเหลือทน On My Way (2012)
Some days... some days not so great.บางวัน... ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Yes/No (2012)
You'll need it again some day I'll return it to youไม่ ถ้าฉันเป็นผู้ที่ถูกเลือกบ้าง ฉันจะคืนให้เธอแน่นอน Little Black Dress (2011)
But on some days I can just go on.แต่บางวัน ผมกล้าขึ้นลิฟต์ Episode #1.12 (2010)
But unfortunately, there are some days when we can't help but fall...แต่โชคร้าย มันก็ต้องมีซักวันที่ A Humiliating Business (2010)
Perhaps some day not long from now, we'll finally solve the last remaining riddles of matter and fully comprehend the inner workings of creation.และกระจุกกัน การสร้างทุกสิ่งที่เราเรียกว่า แต่ก็มีคู่ความชั่วร้าย ที่เรียกว่าปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
some dayAll living things die some day.
some dayAll of us most die some day.
some dayBecause of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.
some dayBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
some dayHe is fuming that they will be sorry for it some day.
some dayHe wants to be an Edison some day.
some dayHe was sure that he would make a new discovery some day.
some dayHe will be sorry for it some day.
some dayHe will come to see us some day.
some dayHe will return to Japan some day.
some dayI'd like to play tennis with you some day.
some dayI'd like to visit England some day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันก่อน[N] some days ago, See also: previous day, the other day, Example: วันก่อนไปหาหมอ เขาให้ยามากิน ยามันเม็ดใหญ่ กินลำบากจัง, Count unit: วัน, Thai definition: วันในอดีต
วันหนึ่งวันใด[N] some day, See also: one of these days, Syn. วันใดวันหนึ่ง, Example: ผมไม่กระทำตนแบบเช้าถึงเย็นถึง หรือไปขอดื่มกาแฟในวันหนึ่งวันใดในแต่ละสัปดาห์ เพราะผมเห็นว่าไม่จำเป็น
วันใดวันหนึ่ง[N] someday, See also: some day, Example: ผมคิดว่าพวกมันจะบุกเข้ามาล้างแค้นในวันใดวันหนึ่งเป็นแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันก่อน[X] (wan køn) EN: some days ago ; the other day ; the day before yesterday   FR: l'autre jour ; avant-hier
วันก่อน ๆ[n. prop.] (wan køn-køn) EN: the other day ; some days ago   FR: l'autre jour ; il y a quelques jours
วันหนึ่ง[n. exp.] (wan neung) EN: one day ; on a certain day ; some day   FR: un jour ; un jour ou l'autre ; une fois

Japanese-English: EDICT Dictionary
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
何日か[なんにちか, nannichika] (exp) (See 幾日か) some days; several days [Add to Longdo]
幾日も[いくにちも, ikunichimo] (n) (See 何日も,幾・いく) for many days; for some days [Add to Longdo]
他日[たじつ, tajitsu] (n-adv,n-t) some day; hereafter; at some future time [Add to Longdo]
他年[たねん, tanen] (n-adv,n-t) some other year; some day [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top