ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วันหนึ่ง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วันหนึ่ง-, *วันหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหนึ่ง[N] someday, See also: one of these days, Example: เขากล่าวกับทุกคนว่า วันหนึ่งเขาจะต้องขอเธอแต่งงานให้ได้, Count unit: วัน
วันหนึ่งวันใด[N] some day, See also: one of these days, Syn. วันใดวันหนึ่ง, Example: ผมไม่กระทำตนแบบเช้าถึงเย็นถึง หรือไปขอดื่มกาแฟในวันหนึ่งวันใดในแต่ละสัปดาห์ เพราะผมเห็นว่าไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- and someday you will be a real boy.และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
- A conscience! And someday I'm gonna be a real boy!และสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเด็ก จริง! Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
I'll remind you of this one day and you won't believe me.วันหนึ่งผมจะเตือนความทรงจำคุณเรื่องนี้ แล้วคุณก็จะไม่เชื่อผม Rebecca (1940)
One day their quarters are ready.วันหนึ่ง ที่อยู่ของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์ Night and Fog (1956)
- This beats National Socialism, Gripweed!นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
One bright, yellow morning, she blossomed.ในแสงทองยามเช้าวันหนึ่ง มันเบ่งบาน The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันหนึ่ง[n. exp.] (wan neung) EN: one day ; on a certain day ; some day   FR: un jour ; un jour ou l'autre ; une fois
วันหนึ่งวันใด[n. exp.] (wan neung wan dai) EN: one of these days   FR: un de ces jours

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by the day[IDM] ทั้งวัน, See also: วันหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
yom(โยม,โยมคิพ'เพอะ) n. วันศักดิ์สิทธิ์ของยิววันหนึ่ง เป็นวันอดอาหารและสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิว.
yom kippur(โยม,โยมคิพ'เพอะ) n. วันศักดิ์สิทธิ์ของยิววันหนึ่ง เป็นวันอดอาหารและสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิว.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Thai: วันหนึ่งในสัปดาห์ English: Thursday

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top