ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleepwalk

S L IY1 P W AO2 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleepwalk-, *sleepwalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleepwalk[VI] เดินละเมอ, See also: เดินขณะหลับ
sleepwalk[VI] ไม่ใส่ใจ, See also: ไม่แยแส
sleepwalking[N] การเดินละเมอ, See also: การเดินหลับ, การเดินขณะหลับ
sleepwalking[N] การเดินละเมอ, Syn. somnambulant, noctambulism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleepwalking(สลีพ'วอล์คคิง) adj.,n. (การ) เดินขณะหลับ,เดินหลับ,เดินละเมอ., See also: sleepwalker,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sleepwalking(n) การเดินหลับ,การเดินละเมอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sleepwalker (n ) คนเดินละเมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# I'm down on my daydream # # oh, that sleepwalk should be over by now #ฉันตกอยู่ในวังวนของฝันกลางวัน โอ้ แต่ต่อไปนี้คงไม่ต้องนอนละเมออีกแล้ว 500 Days of Summer (2009)
How can you just sleepwalk through your lives?ฉันจะเดินละเมอผ่านชีวิตคุณได้อย่างไรล่ะ Desert Cantos (2009)
Maybe you can sleepwalk your way through skimming leaves, butบางทีนายอาจจะเดินหลับไปตลอดทางแต่ Pilot (2010)
♪ But that sleepwalk should be over by now ♪แต่ตอนนี้เราควรจะเลิกละเมอเสียที Mash Off (2011)
I may be the girl who sleepwalks naked and writes backwards on the chalkboard, but at least I'm not one of those desperateฉันอาจจะเป็นคน ที่เดินละเมอ ไม่ใส่เสื้อผ่าและเขียนกลับหลังบน กระดานดำ, แต่ในที่สุดแล้วฉัน Frenemy (2012)
What were you doing before your sleepwalk down non-memory lane?มันเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่คุณจะละเมอเดิน แล้วจำอะไรไม่ได้เลย? Worth (2012)
You know, I used to sleepwalk when I was a boy.คุณรู้มั้ย ผมเคยละเมอและเดิน สมัยผมเป็นเด็ก The Boy (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนละเมอ[V] sleepwalk, Syn. ละเมอ, Example: น้องคนเล็กยังนอนละเมออยู่เรื่อยๆ ไม่หายสักที, Thai definition: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPWALK S L IY1 P W AO2 K
SLEEPWALKER S L IY1 P W AO2 K ER0
SLEEPWALKERS S L IY1 P W AO2 K ER0 Z
SLEEPWALKING S L IY1 P W AO2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleepwalker (n) slˈiːpwɔːkər (s l ii1 p w oo k @ r)
sleepwalkers (n) slˈiːpwɔːkəz (s l ii1 p w oo k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夢中遊行症[むちゅうゆうこうしょう, muchuuyuukoushou] (n) (obsc) (See 夢遊病) somnambulism; sleepwalking [Add to Longdo]
夢遊病[むゆうびょう, muyuubyou] (n) sleepwalking; somnambulism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sleepwalk
      v 1: walk in one's sleep [syn: {sleepwalk}, {somnambulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top