ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensitize

S EH1 N S AH0 T AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensitize-, *sensitize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensitize(vi) ทำให้อ่อนไหวง่าย, See also: ทำให้อารมณ์อ่อนไหว, Syn. stimulate, sharpen
sensitize(vt) ทำให้เกิดภูมิแพ้, See also: ทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้น, Syn. stimulate, sharpen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensitize(เซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไว, ทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้น, ทำให้เกิดภูมิแพ้ (โรค) , ทำให้รับการกระตุ้นได้ง่าย., See also: sensitisation n. sensitization n. sensitiser n. sensitizer n., Syn. render sensitive
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ, ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ, ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา, ขจัดอาการภูมิแพ้, ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENSITIZE S EH1 N S AH0 T AY2 Z
SENSITIZED S EH1 N S AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensitize (v) sˈɛnsɪtaɪz (s e1 n s i t ai z)
sensitized (v) sˈɛnsɪtaɪzd (s e1 n s i t ai z d)
sensitizes (v) sˈɛnsɪtaɪzɪz (s e1 n s i t ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感光板[かんこうばん, kankouban] (n) sensitive or sensitized plate (sensitised) [Add to Longdo]
感熱剤[かんねつざい, kannetsuzai] (n) heat sensitizer; heat sensitiser [Add to Longdo]
減感剤[げんかんざい, genkanzai] (n) desensitizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensitize \Sen"si*tize\, v. t. (Photog.)
   To render sensitive, or susceptible of being easily acted on
   by the actinic rays of the sun; as, sensitized paper or
   plate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensitize
   v 1: make sensitive or aware; "He was not sensitized to her
      emotional needs" [syn: {sensitize}, {sensitise}, {sensify},
      {sensibilize}, {sensibilise}] [ant: {desensitise},
      {desensitize}]
   2: cause to sense; make sensitive; "She sensitized me with
     respect to gender differences in this traditional male-
     dominated society"; "My tongue became sensitized to good
     wine" [syn: {sensitize}, {sensitise}] [ant: {desensitise},
     {desensitize}]
   3: make sensitive to a drug or allergen; "Long-term exposure to
     this medicine may sensitize you to the allergen" [syn:
     {sensitize}, {sensitise}]
   4: make (a material) sensitive to light, often of a particular
     colour, by coating it with a photographic emulsion;
     "sensitize the photographic film" [syn: {sensitize},
     {sensitise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top