ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-satisfaction

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-satisfaction-, *self-satisfaction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-satisfaction(n) ความพึงพอใจในตัวเอง, See also: ความอิ่มเอมใจ, Syn. self-complacency, pride, vanity

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ, ความพอใจในตนเอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if you'd like some self-satisfaction... we do have some... electronic devices right over there.หรือถ้าคุณพอใจที่จะทำด้วยตัวเอง เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Next Generation, your smug self-satisfaction will be short-lived.แต่เหมือนอายุขัยของนายใน เรื่องสตาร์เทร็ค เน็กซ์เจนเนอเรชั่น นิสัยยะโสโอหังของนาย อยู่ได้อีกไม่นานหรอก The Wheaton Recurrence (2010)

WordNet (3.0)
complacency(n) the feeling you have when you are satisfied with yourself, Syn. complacence, self-satisfaction, self-complacency

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Self-satisfaction

n. The quality or state of being self-satisfied. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing #12,215 [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp, v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n, vs, adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自足[じそく, jisoku] (n, vs) self-sufficiency; self-satisfaction [Add to Longdo]
自得[じとく, jitoku] (n, vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top