ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seigneur

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seigneur-, *seigneur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seigneur(n) ผู้ครอบครองที่ดินในแคนาดาเขตที่เป็นของฝรั่งเศสจนถึงปีค.ศ.1854, See also: ขุนนาง, ขุนนางศักดินา, ขุนนางสมัยกลาง
seigneury(n) ที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส, See also: ตำแหน่งขุนนางศักดินาสมัยกลาง
seigneurial(adj) เกี่ยวกับที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seigneur(ซีนเยอ') n. เจ้าผู้ครองศักดินา (ในแคนาดา) , ขุนนาง, ขุนนางศักดินา., See also: seigneurial adj. pl. seigneurs
seigneury(ซีน'ยะรี) n. (ในแคนาดา) ที่ดินศักดินาที่ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท, ใต้เท้า, พระคุณเจ้า, เจ้าชาย, พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะแลง[chalaēng] (n) EN: crowbar ; lever  FR: levier [ m ] ; pince-monseigneur [ f ]
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: master ; ruler ; potentate  FR: seigneur [ m ] ; maître [ m ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [ m ] ; prince [ m ] ; seigneur [ m ] ; maître [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feudalherr { m } | Feudalherren { pl }seigneur | seigneurs; seigniors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seigneur
   n 1: a man of rank in the ancient regime [syn: {feudal lord},
      {seigneur}, {seignior}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 seigneur /sɛnjœʀ/ 
  nobleman

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top