ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

save as

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -save as-, *save as*, save a
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Save as many as you can.ช่วยชีวิตคนไว้ให้ได้มากที่สุด The Day After Tomorrow (2004)
If you are to save as I save then you will see that the person before you is but a student.ถ้าคุณช่วยเหมือนที่ผมช่วย แล้วคุณจะเห็น ว่าคุณก็เคยเป็น เป็นนักเรียนเหมือนกัน Saw IV (2007)
We save as many as we can for as long as we can, I guess.ฉันว่า เราก็ช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ Sympathy for the Devil (2009)
Ahsoka, it's your duty to save as many lives as you can.อาโซก้า มันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะช่วยชีวิตคน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Brain Invaders (2009)
I'll save as many lives as you've taken.และจะช่วยชีวิตคนให้มากพอๆกับที่แกฆ่าไป Haunters (2010)
And we need to save as many as we can, but we need to know who's after 'em.แล้วเราต้องช่วย คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ แต่เราต้องรู้ว่า ใครกันที่ตามล่าพวกเขา My Heart Will Go On (2011)
To save as many of my people that yet drew breath.เพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้คนให้ยังคงมีลมหายใจอยู่ Blood Brothers (2013)
I have an obligation to save as many of my people as I can.ฉันมีหน้าที่ที่ต้องคอยปกป้องดูแลคนของฉัน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ The Longest Day (2013)
We save as many of our people as we can!เราจะช่วยชีวิตคนของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Warcraft (2016)
We are going to save as many children as we can.เราจะช่วยเด็กให้มากที่สุดที่จะทำได้ Logan (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
save asShe is trying save as much money as she can.
save asShe is trying to save as much money as she can.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另存为[lìng cún wèi, ㄌㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄟˋ, / ] save as (a file), #82,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新規保管[しんきほかん, shinkihokan] (n) (file) save as [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top