ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ankündigen

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ankündigen-, *ankündigen*
German-Thai: Longdo Dictionary
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
ankündigen(vt vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., See also: S. bekannt machen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ankündigen | ankündigend | angekündigtto advertise | advertising | advertised [Add to Longdo]
ankündigen; ankünden | ankündigend | angekündigtto pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]
ankündigen; bekannt machen; bekanntmachen [alt]; vermelden; verkünden | ankündigend; bekannt machend; vermeldend; verkündend | angekündigt; bekannt gemacht; vermeldet; verkündet | kündigt an | kündigte anto announce | announcing | announced | announces | announced [Add to Longdo]
ankündigen; verkündento herald [Add to Longdo]
ankündigen; vorausahnen lassento adumbrate [Add to Longdo]
ankündigen; ankünden; hindeuten auf; prophezeiento prefigure [Add to Longdo]
ankündigendsignalizing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ankündigen /ankɵndigən/
   to advertise; to announce; to pronounce; to signalize

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top