หรือคุณหมายถึง sageneß?
Search result for

sageness

(4 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sageness-, *sageness*, sagenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sageness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sageness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sageness[N] ความฉลาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klugheit {f}sageness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sageness \Sage"ness\, n.
   The quality or state of being sage; wisdom; sagacity;
   prudence; gravity. --Ascham.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sageness

 


  

 
sageness
 • ความฉลาด[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
safeness, sameness, saneness, savageness, skewness, eagerness, largeness, suaveness, vagueness, sogginess, sadness, Sagan's, signers, safeness's, Sarene's, caginess, hugeness, soreness, sureness, sickness, Agnes's, sameness's, saneness's, Saginaw's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sagendes, sagen, sagende, sagend, sagendem, sagenden, sagender, sagtest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sagesses, saphènes, sagesse, sagettes, sagement, zygènes, saphène, s'amène, sagette, assenez, assénez, gênez, s'amener, amenez, zygène, sans-gêne, s'assène, s'asséner

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top