ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rush to

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rush to-, *rush to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rush to[PHRV] รีบกรูไปยัง, See also: กรูไปยัง
rush to conclusions[IDM] รีบสรุป, See also: ด่วนสรุป, ด่วนตัดสินใจ, Syn. jump to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the blood rush to your head, sir?ได้มีรีบเร่งของเลือดไปยังหัวของคุณ ครับ? Help! (1965)
Doesn't the blood rush to your stomach?ได้ไม่รีบเร่งของเลือดไปยังกระเพาะ อาหารของคุณหรือไม่ Help! (1965)
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่ Good Will Hunting (1997)
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป Compulsion (2005)
Which related person needs you to rush to Chung Dong Jin?เธอจำเป็นต้องรีบไปพบใครที่ Chung Dong Jin เหรอ? Sweet Spy (2005)
Why would he need to rush to take the throne?ทำไมเขาต้องรีบร้อนเอาพระราชบัลลังค์ด้วยล่ะ Episode #1.41 (2006)
When the soldiers rush to the tent, the advance guard will attack Song-Yang.เมื่อพวกทหารมาที่ค่าย ทหารคุ้มกันจะโจมตีซองหยาง The Book of the Three Hans (2006)
I'm just not in a rush to unload this house,okay?ฉันแค่ยังไม่อยากรีบขายบ้านนี้ Now You Know (2007)
He also taught me not to rush to judgment.พ่อสอนอีกด้วยว่า อย่าเพิ่งรีบตัดสิน The Dark Defender (2007)
You need to rush to her side and hold her in your arms and then pour your heart out in a beautiful ballad.คุณต้องไปอยู่เคียงข้างเธอ และกอดเธอไว้ แล้วก็ปล่อยหัวใจไปตามจังหวะบัลลาร์ด Enchanted (2007)
But why the rush to judgment?แต่ทำไมถึงรีบร้อนนัก Photo Finish (2007)
Or rush to car wrecks at 2 a.m. for myself?หรือแหกขี้ตาตื่นตอนตีสองเพื่อตัวเอง Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rush toThere was a mad rush toward the exit.
rush toWhen we rush to complete our work, we make needless errors.
rush toWomen who at first glance appear to be completely ordinary also don't seem to be in that much of a rush to get married.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่[V] rush to, See also: move in suddenly, take by, surprise, straight to, directly to, Example: เขาจู่เข้ามาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว, Thai definition: กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีบสรุป[v. exp.] (rīp sarup) EN: rush to conclusions   FR: se hâter de conclure

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧し殺す;押し殺す;押殺す;圧しころす;押しころす[おしころす, oshikorosu] (v5s,vt) to crush to death; to stifle to death; to squeeze to death [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool [Add to Longdo]
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top