ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riotously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riotously-, *riotously*, riotous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riotously(adv) อย่างโกลาหล, See also: อย่างจลาจล, Syn. fiercely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riotouslySince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริวกราว(adv) tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai Definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riotously (a) rˈaɪətəsliː (r ai1 @ t @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riotous \Ri"ot*ous\, a. [OF. rioteux.]
   1. Involving, or engaging in, riot; wanton; unrestrained;
    luxurious.
    [1913 Webster]
 
       The younger son . . . took his journey into a far
       country, and there wasted his substance with riotous
       living.                --Luke xv. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. Partaking of the nature of an unlawful assembly or its
    acts; seditious.
    [1913 Webster] -- {Ri"ot*ous*ly}, adv. --
    {Ri"ot*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riotously
   adv 1: in a tumultuous and riotous manner; "the crowd was
       demonstrating tumultuously" [syn: {tumultuously},
       {riotously}]
   2: in an exuberant manner; "the exuberantly baroque decoration
     of the church" [syn: {exuberantly}, {riotously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top