ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riboflavin

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riboflavin-, *riboflavin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riboflavin[N] วิตะมินบี 2, Syn. vitamin B2, vitamin G

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine,vitaminB2,

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah? Are you taking your riboflavin and the magnesium?จริงเหรอ คุณกินไรโบเฟลวิน กับแมกนีเซียมรึเปล่า God Complex (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riboflavin    (n) rˌaɪbouflˈɛɪvɪn (r ai2 b ou f l ei1 v i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] riboflavin (vitamin B2), #65,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riboflavin {n}riboflavin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボフラビン[, ribofurabin] (n) (See ビタミンB2) riboflavin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riboflavin
   n 1: a B vitamin that prevents skin lesions and weight loss
      [syn: {vitamin B2}, {vitamin G}, {riboflavin},
      {lactoflavin}, {ovoflavin}, {hepatoflavin}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Riboflavin /riːbɔflavin/ 
  riboflavin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top