ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retiring

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retiring-, *retiring*, retir
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retiring(adj) ซึ่งปลดเกษียณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ, เหนียมอาย, นิ่งเงียบ, โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Are you still retiring?- คุณยังคงเกษียณ? Pulp Fiction (1994)
From here on in, you can consider my ass retired.จากที่นี่ในคุณสามารถพิจารณาตูดของฉันออก Pulp Fiction (1994)
If I win, you retire. It's time for a new Ariki-mau.ท่านหัวหน้าถ้าท่านชนะ ท่านออกจากตำแหน่งได้ถึงเวลามีหัวหน้าใหม่แล้ว Rapa Nui (1994)
By the time Norton retires, I'll have made him a millionaire.ตามเวลาที่นอร์ตันเกษียณผมจะได้ทำให้เขาเป็นเศรษฐี The Shawshank Redemption (1994)
That's why you asked for early retirement.เพราะอย่างนี้คุณถึงขอเกษียณเร็วขึ้น Don Juan DeMarco (1994)
Are you not retiring?คุณกำลังเกษียณไม่ใช่รึ Don Juan DeMarco (1994)
Of course I'm retiring, but I think it make a hell of a swan song.ใช่ ผมกำลังเกษียณ แต่นี่เป็นทิ้งทวน Don Juan DeMarco (1994)
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)
What am I going to retire from? Life?จะให้ผมเกษียณจากอะไร ชีวิต Don Juan DeMarco (1994)
I'm retiring on Monday.ผมจะเกษียณวันจันทร์ Don Juan DeMarco (1994)
You're retiring on Monday.คุณจะเกษียณวันจันทร์ Don Juan DeMarco (1994)
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retiringA farewell party was held in honor of the retiring executive.
retiringBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
retiringMy father is retiring next spring.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
retiring
retiring
retiring

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retiring

WordNet (3.0)
past(adj) of a person who has held and relinquished a position or office, Syn. preceding, retiring
reticent(adj) reluctant to draw attention to yourself, Syn. retiring, self-effacing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Retiring

a. 1. Reserved; shy; not forward or obtrusive; as, retiring modesty; retiring manners. [ 1913 Webster ]

2. Of or pertaining to retirement; causing retirement; suited to, or belonging to, retirement. [ 1913 Webster ]


Retiring board (Mil.), a board of officers who consider and report upon the alleged incapacity of an officer for active service. --
Retiring pension, a pension granted to a public officer on his retirement from office or service.
[ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
退役[たいえき, taieki] (n, vs, adj-no) retiring from military service; (P) #6,192 [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n, vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n, adj-na, adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
辞去[じきょ, jikyo] (n, vs) leaving; quitting; retiring [Add to Longdo]
就寝[しゅうしん, shuushin] (n, vs) going to bed; retiring; (P) [Add to Longdo]
就寝前[しゅうしんぜん, shuushinzen] (n) before retiring [Add to Longdo]
就眠[しゅうみん, shuumin] (n, vs) retiring; going to sleep [Add to Longdo]
天下り[あまくだり, amakudari] (n, vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top