Search result for

registers

(21 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registers-, *registers*, register
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Registersทะเบียน [TU Subject Heading]
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is if he registers with a search service.คือถ้าเขาได้ลงทะเบียนในระบบค้นหา Gone with the Will (2009)
They can't live off what we pay so they give lessons... work supermarket registers, wait tables, bake bread.ก็ลำพังค่าจ้างวงเราไม่พอประทังชีพ/N ก็เลยต้องหางานสอนไปด้วย ทำงานในซูเปอร์ เป็นบริกร อบขนมปัง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The new automated checkout registers have arrived; if you could please have Mike go and unload them.บันทึกการตรวจสอบอัตโนมัติ อันใหม่มาถึงแล้ว ให้บิ๊กไมค์ไปถ่ายสินค้าด้วย Chuck Versus the Colonel (2009)
Why would you have 2 registers open that time of night?มีคนนึงอยู่อีกช่อง ทำไมถึงมีแคชเชียร์ เปิด 2 ช่อง เมื่อคืนล่ะ? With Friends Like These (2011)
Look, I-I don't know who is stealing the money from the registers, but it's not me.ฟังนะ ผม ผมไม่รู้ ว่าใครเป็นคนขโมยเงินลงทะเบียนไป แต่ไม่ใช่ผม Dentist of Detroit (2011)
Assuming he registers, and picks a dorm, and buys books.สมมุติว่าเขาลงทะเบียน เลือกหอพัก และซื้อหนังสือ I Know What You Did Last Summer (2013)
But regardless of its relatively slow speed, its unpleasant sensation registers as something we call pain.ถ้าไม่สนใจการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของมัน ความรู้สึกที่ไม่น่าประทับใจของมัน พวกเราเรียกมันว่า ความเจ็บปวด Broken (2013)
Your father stole the registers codex and stored in the capsule that brought you here.พ่อของเจ้าขโมยข้อมูลโคเด็กซ์ และเก็บไว้ในแคบซูลที่นำเจ้ามาที่นี่ Man of Steel (2013)
It registers as corrupted.มันจะถูกบันทึกไว้ว่าการ์ดเสีย His Last Vow (2014)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)
See, every known map registers it as empty desert.ทุกแผนที่ระบุว่าเป็นทะเลทรายว่างเปล่า Spectre (2015)
We're checking the registers now... to identify which stormtrooper it was.เรากำลังตรวจสอบการ ลงทะเบียนในขณะนี้ ที่จะระบุว่ามันเป็น ทหารม้า พายุ Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registersThe contents of the four registers are preserved by the called subroutine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร้อง[n.] (phūrøng) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner   

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTERS    R EH1 JH AH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
registers    (v) (r e1 jh i s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
記載された事項[きさいされたじこう, kisaisaretajikou] (exp) (See 記載事項) recorded data; recorded information (in documents, family registers, etc.) [Add to Longdo]
戸籍調べ[こせきしらべ, kosekishirabe] (n) census-taking; examining family registers [Add to Longdo]
戸籍簿[こせきぼ, kosekibo] (n) family registry (of the district); original of one's family register; archive of family registers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top