ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ร้อง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ร้อง-, *ผู้ร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleaderผู้ร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another suitor for the princess.ผู้ร้องขอเข้าหญิงอีกคน Aladdin (1992)
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว I Lied, Too. (2009)
Patty can't sue us without a plaintiff.แพตตี้ฟ้องเราไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ร้องทุกข์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I think we should settle the defamation suit before she finds one.เราต้องยอมในคดีหมิ่นประมาท ก่อนที่เธอจะหาผู้ร้องทุกข์ได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Don't give her any more time to find a plaintiff.อย่าให้เวลาเธอหาผู้ร้องทุกข์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Listen, I will be your plaintiff, but we're not friends.ฟังนะ ผมจะเป็นผู้ร้องทุกข์ของคุณ แต่เราไม่ใช่เพื่อนกัน ผมไม่ชอบคุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I found two errors in the application for a client. This practice had now been closed for some time.ฉันพบจุดบกพร่องสองจุดบนใบสมัครจากผู้ร้องขอ ซึ่งการฝึกนี้ได้ถูกปิดในเวลาต่อมา Saw VI (2009)
The rooster says, "cock-a-doodle-doo."ไก่ตัวผู้ร้องว่า "cock-a-doodle-doo" Communication Studies (2010)
In espanol, the gallo says,ใน Espanol (ภาษาสเปน) ไก่ตัวผู้ร้อง Communication Studies (2010)
Help will always be given at Hogwarts, Harry.ที่ฮอกวอตส์ความช่วยเหลือจะมาถึงผู้ร้องขอ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Complainant was Julio Ruiz.ผู้ร้องทุกข์คือ ฮูลิโอ รูอิซ Corazon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร้อง[n.] (phūrøng) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner   
ผู้ร้องขัดทรัพย์[n. exp.] (phūrøng khat sap) EN: intervener   
ผู้ร้องทุกข์[n. exp.] (phū røngthuk) EN: complainant   FR: plaignant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complainant[N] ผู้ร้องทุกข์
crier[N] ผู้ร้อง
madrigalist[N] ผู้ร้องประสานเสียง
precentor[N] ต้นเสียง, See also: ผู้ร้องนำ, Syn. singer
wailer[N] ผู้ร้องคร่ำครวญ, Syn. complainer, whiner
yawper[N] ผู้ร้องเสียงดัง, See also: ผู้ส่งเสียงอึกทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
crier(ไคร'เออะ) n. ผู้ร้อง,คนร้องขาย,เจ้าหน้าที่ศาลที่เรียกขาน,เจ้าหน้าที่ประกาศ
grievant(กรี'เวินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องทุกข์
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
soprano(ซะแพรน'โน) n. เสียงสูงสุด,เสียงร้องสูงสุด (ของผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย) ,ส่วนของเสียงดังกล่าว,ผู้ร้องเสียงสูงสุด adj. เกี่ยวกับเสียงสูงสุด
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man

English-Thai: Nontri Dictionary
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top