ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public affairs

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public affairs-, *public affairs*, public affair
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public affairs[N] เรื่องราวหรือปัญหาของสาธารณชน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? V.P. For public affairs.รองประธานด้านประชาสัมพันธ์ ผมเป็นผู้บริหารแล้ว I Heart Huckabees (2004)
I got a friend in public affairs.ผมมีเพื่อนอยู่ในสื่อเรื่องอื้อฉาว Out of the Past (2007)
Cadet wing commander, valedictorian, plum job in the Public Affairs...หน้าที่ทางสังคม Eagle Eye (2008)
He wasn't even a Public Affairs officer.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำ Eagle Eye (2008)
And I want you to know, this decision has been made less difficult to me by the sure knowledge that my brother, with his long training in the public affairs of this country, and with his fine qualities,โถ.. โธ่ คุณคะ รู้ไหม ที่ฉันปฏิเสธการ ขอแต่งงานของคุณตั้งสองครั้ง The King's Speech (2010)
Keep Molly in public affairs apprised of any good stuff we can feed the media, keep them on our side, and don't make any mistakes.ให้มอลลี่ออกแถลงการณ์ หยิบยกแต่เรื่องดีๆออกมาพูด เราจะได้ส่งมันให้นักข่าว ให้เขามาอยู่ข้างเรา Red Sky at Night (2010)
They sent down the Public Affairs officer, but the DCI just weighed in, wants you to talk to her.แต่ทางดีซีไอต้องการให้ท่านไปคุยกับเธอ The Smile (2012)
- I need a vice president of public affairs, a man with a certain finesse and a thorough knowledge of who's who and what's what.ผมอยากเข้าไปแทนที่ รัฐมนตรีกิจการสาธารณะ คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีความรู้ ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไร A Whiff of Sulfur (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] public affairs; official (matters, duties etc), #30,791 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公儀[こうぎ, kougi] (n,adj-no) imperial court; shogunate government; authorities; public affairs; official; government [Add to Longdo]
公辺[こうへん, kouhen] (n) public ceremonies; public affairs [Add to Longdo]
公方[くぼう, kubou] (n) public affairs; the court; the shogun; the shogunate [Add to Longdo]
世務[せいむ;せむ, seimu ; semu] (n) worldly affairs; public affairs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top