ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probes

P R OW1 B Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probes-, *probes*, probe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Sure, they've sent probes to every planet except Pluto.แหง พวกเขาส่งเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังดาวเคราะห์ทั้งหมดในจักรวาล ยกเว้นดาวพลูโต Chuck Versus the Sensei (2008)
The probes will synchronizeเครื่องตรวจจับจะปรับ Pilot (2008)
Attention robot probes Crash the earthlingประกาศ! หุ่นยนต์สำรวจให้พุ่งชนชาวโลก Monsters vs. Aliens (2009)
If the aliens are so advanced, why would they need probes?ถ้าเอเลี่ยน มีพัฒนาการที่ทันสมัย ทำไมพวกมันต้องตรวจคุณด้วย The X in the File (2010)
There's assassin probesมีหุ่นสำรวจสังหาร Voyage of Temptation (2010)
They're limited by our technology, which, so far, can barely send probes to nearby planets.หาพวกเขาจะเป็น เรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ดาราศาสตร์ชีววิทยา เป็นเหมือนนักสืบ ที่ไม่สามารถรับที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ Are We Alone? (2010)
These probes tell us that Earth harbors the only currently known sentient life in our solar system, which doesn't mean there isn't any life out there.พวกเขากำลัง จำกัด ด้วยเทคโนโลยีของเรา ซึ่งจนถึงขณะนี้แทบจะไม่สามารถส่ง ยานสำรวจไปยังดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียง ยานสำรวจเหล่านี้บอกเราว่า การคุ้มกันอย่างแน่นหนาโลก Are We Alone? (2010)
It would long ago have sent probes out and gathered all the information it needed.และรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดที่จำเป็น ฉันคิดว่ามันเป็นไป ได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ ที่ได้รับรอบสำหรับการดังกล่าว เป็นระยะเวลานานของเวลา Are We Alone? (2010)
Soviets managed to land unmanned probes.โซเวียดนำหุ่นยนต์ขึ้นไปสำรวจ Transformers: Dark of the Moon (2011)
One of them probes picked up a life form.เริ่มจับสัญญาน Prometheus (2012)
They snatched me from this house, stripped me down, threw me on a metal slab and stuck metal probes inside of me.พวกมันเอาตัวฉันไปจากบ้านหลังนี้ เปลื้องผ้าฉัน โยนฉันไว้บนแผ่นโลหะ แล้วก็เอาเครื่องมือสอดเข้าไปในตัวฉันด้วย Continuum (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBES    P R OW1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probes    (v) prˈoubz (p r ou1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probeseite {f}specimen page [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top