Search result for

*probes*

(54 entries)
(0.2067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: probes, -probes-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNA probesเอ็นเอ โพรบ, ดีเอ็นเอ โพรบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Attention robot probes Crash the earthlingประกาศ! หุ่นยนต์สำรวจให้พุ่งชนชาวโลก Monsters vs. Aliens (2009)
If the aliens are so advanced, why would they need probes?ถ้าเอเลี่ยน มีพัฒนาการที่ทันสมัย ทำไมพวกมันต้องตรวจคุณด้วย The X in the File (2010)
There's assassin probesมีหุ่นสำรวจสังหาร Voyage of Temptation (2010)
They're limited by our technology, which, so far, can barely send probes to nearby planets.หาพวกเขาจะเป็น เรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ดาราศาสตร์ชีววิทยา เป็นเหมือนนักสืบ ที่ไม่สามารถรับที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ Are We Alone? (2010)
These probes tell us that Earth harbors the only currently known sentient life in our solar system, which doesn't mean there isn't any life out there.พวกเขากำลัง จำกัด ด้วยเทคโนโลยีของเรา ซึ่งจนถึงขณะนี้แทบจะไม่สามารถส่ง ยานสำรวจไปยังดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียง ยานสำรวจเหล่านี้บอกเราว่า การคุ้มกันอย่างแน่นหนาโลก Are We Alone? (2010)
It would long ago have sent probes out and gathered all the information it needed.และรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดที่จำเป็น ฉันคิดว่ามันเป็นไป ได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ ที่ได้รับรอบสำหรับการดังกล่าว เป็นระยะเวลานานของเวลา Are We Alone? (2010)
Soviets managed to land unmanned probes.โซเวียดนำหุ่นยนต์ขึ้นไปสำรวจ Transformers: Dark of the Moon (2011)
One of them probes picked up a life form.เริ่มจับสัญญาน Prometheus (2012)
They snatched me from this house, stripped me down, threw me on a metal slab and stuck metal probes inside of me.พวกมันเอาตัวฉันไปจากบ้านหลังนี้ เปลื้องผ้าฉัน โยนฉันไว้บนแผ่นโลหะ แล้วก็เอาเครื่องมือสอดเข้าไปในตัวฉันด้วย Continuum (2013)
Tapped phones, satellite surveillance, body probes in dark, unpleasant places?โทรศัพท์ ดาวเทียมตรวจตรา และตรวจร่างกายในที่แบบนี้ยังไงเนี่ย? Girl in the Flower Dress (2013)
Body probes? Now, that's ridiculous.ตรวจร่างกาย? Girl in the Flower Dress (2013)
Twelve, in fact, from our initial probes.-คุณส่งพโรบไปแล้วหรอ Interstellar (2014)
You sent probes into that? We sent people into it.เราส่งคนเข้าไปด้วย เมื่อ10ปีก่อน Interstellar (2014)
These readings are from the surface? Over the years, I've dropped various probes.หลายปีที่ที่เจอแต่ความล้มเหลว คุณสำรวจไปไกลแค่ไหน Interstellar (2014)
He's been piggybacking the subspace links between the probes.เขาได้รับการนั่งวิ่งการเชื่อมโยง ระหว่างสเปซฟิวส์ Star Trek Beyond (2016)
- Loss of confidence in the CIA Senate intelligence committee probes agency's readinessคณะกรรมการวุฒิสภาข่าวกรอง ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงาน Jason Bourne (2016)
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Sure, they've sent probes to every planet except Pluto.แหง พวกเขาส่งเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังดาวเคราะห์ทั้งหมดในจักรวาล ยกเว้นดาวพลูโต Chuck Versus the Sensei (2008)
The probes will synchronizeเครื่องตรวจจับจะปรับ Pilot (2008)
I heard you got some tryouts with good teams.Wie ich hörte, machten sie Probespiele mit ein paar Teams. Against All Odds (1984)
I brought samples of his work so he can be considered for the appointment.Ich bringe euch Probestücke, damit man ihn für die Position berücksichtigt. Amadeus (1984)
Thanks to Danny, I have an on-the-air tryout to be the new Mr. Egghead.Durch Danny bekomme ich eine Probesendung als neuer Mr. Eierkopf. Mr. Egghead (1990)
It's just for the tryout.Ist doch nur eine Probesendung. Mr. Egghead (1990)
He's got three trial cuts, lower left side of the neck before the big one.Er machte drei Probeschnitte am Hals, bevor er den grossen Schnitt wagte. Jennifer 8 (1992)
I've already had a tryout.Ich hatte ein Probespiel. Stalingrad (1993)
- Tryouts are next week.Das Probespiel ist nächste Woche. The Fan (1996)
You still worried about the tryouts?Mach dir das Probespiel etwa Sorgen? The Fan (1996)
Try a couple practice swings over there.Mach erst einige Probeschläge da hinten. Titanic (1997)
Spence, you couldn't pick up any women in that wine-tasting class and they were all drunk. Yeah, but books are more my milieu.- Selbst in diesem Weinprobeseminar hast du keine gekriegt, und die waren alle breit! Educating Doug (1998)
BAGGER: Look at his practice swing.(Bagger) Achten Sie auf seinen Probeschwung. The Legend of Bagger Vance (2000)
- Who got you the tryout with the Jets? - You.Ich ließ dich beim Profiteam Probespielen. Shaft (2000)
Feels like football tryouts.Ist wie 'n Football-Probespiel. Training Day (2001)
Oh, yeah. Sure, sure.Na ja, ich komme zu deinem Probespiel heute Nachmittag. Cats & Dogs (2001)
Guess it didn't go so well, huh? What did the coach say?Er sagte, das Probespiel für die Mädchenmannschaft ist Montag. Cats & Dogs (2001)
I had a voice- over audition today. Thought I'd never get it.Ich hatte heute ein Probesprechen und dachte: keine Chance. Melinda and Melinda (2004)
- Have fun re-enacting the Maxell Tape ad.- Dir viel Spaß beim Sesselprobesitzen. To Live and Let Diorama (2005)
Sample sentence:Probesatz: Matchmaker (2005)
Ethan Hawke was at your rehearsal dinner?Ethan Hawke war bei eurem Probessen? The Gringos (2006)
Where is the best position to get him?Wo kann ich das Probeschießen? Like a Dragon (2007)
Varsity try-outs were last spring, Mr. Salvatore.Die Probespiele für die Mannschafts- auswahl waren im Frühling. Friday Night Bites (2009)
How were tryouts?Wie war das Probespiel? Friday Night Bites (2009)
It was said that young women sometimes disappeared in fitting rooms.Es hieß, in den Anprobesalons verschwänden manchmal junge Frauen. Rose, c'est Paris (2010)
-One of his guns is not the test shot.Dann haben wir keinen Probeschuss von seinen Gewehren. False Trail (2011)
It's a pathology specimen.Es ist ein Probestück für die Pathologie. I Will Survive (2011)
Let me check with the guys and we'll play a practice game.Ich frag die Jungs, und wir machen ein Probespiel. Dogs Playing Poker (2011)
Freddie Quell, test session, March 5th, 1950, 1800 hours.Freddie Quell, Probesitzung, 5. März 1950, 18.00 Uhr. The Master (2012)
Coach doesn't let dad come to the tryouts.Der Coach lässt Dad nicht zum Probespiel kommen. Meet the New Boss (2012)
Our rehearsal space... two ballerinas sprained their ankles.Unser Probesaal... zwei Ballerinas haben sich dort ihr Fußgelenk verstaucht. All In (2012)
I need a list of everything that's wrong with the rehearsal space.Ich brauche ein Liste mit alldem, was mit dem Probesaal nicht stimmt. All In (2012)
So, where were you, an audition?Und wo warst du, ein Probespiel? Bear Facts (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBES    P R OW1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probes    (v) (p r ou1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probeseite {f}specimen page [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top