ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preponderances

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preponderances-, *preponderances*, preponderance
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preponderances (n) prˈɪpˈɒndərənsɪz (p r i1 p o1 n d @ r @ n s i z)
preponderance (n) prˈɪpˈɒndərəns (p r i1 p o1 n d @ r @ n s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preponderance(adj) การมีอำนาจสูงสุด, See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า, Syn. supremacy, superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก, อำนาจ, อิทธิพล, จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy

English-Thai: Nontri Dictionary
preponderance(n) ความมากกว่า, ความสำคัญยิ่ง, ความเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The plaintiff will prove by a preponderance of evidence that Victor Nocenti learned that his boss, that man sitting right there, Martin Somers, was taking bribes from the Chinese Triads to smuggle drugs into our city.ฝ่ายโจทย์จะพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนัก ว่า วิคเตอร์ โนเซนติ ได้รู้ว่าเจ้านายของเขา ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้น มาร์ติน ซอมเมอร์ Honor Thy Father (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี(n) superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai Definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษี[phāsī] (n) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance  FR: avantage [ m ] ; prépondérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREPONDERANCE P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergewicht { n }preponderance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n, vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top