ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pornography

P AO0 R N AA1 G R AH0 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pornography-, *pornography*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pornography(n) หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก, Syn. prurience, salaciousness, vulgarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pornography(พอร์นอก'กระฟี) n. หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลกมก., See also: pornographer n. pornographic adj. pornographical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pornographyเรื่องเร้ากามารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pornographyงานลามก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pornographyสื่อลามก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like splicing a frame of pornography into family films.เอาน่า, ขอแค่นี้เอง ทำไม? ทำไม? Fight Club (1999)
And, number three, we monitor the frequency of Internet shopping and pornography searches from inside that lab.และข้อที่ 3 เราจับตาดู ตอนที่พวกเขาช็อปปิ้งในอินเตอร์เน็ต แม้แต่หนังโป๊ ที่พวกนั้นสั่ง Duplicity (2009)
I have child pornography on the computer.มีรูปเปลือยของเด็กผู้ชายในคอมพิวเตอร์ A Shade of Gray (2009)
Showing pornography to an old lady on a bus.โชว์หนังสือโป๊ ให้สาวแก่ดูบนรถเมล์ Nowhere Boy (2009)
smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse, ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่ Everyone (2009)
All I did was order him off the menu. You didn't say not to order off the menu. I would no more allow you to feed on that young man than to watch the pornography on television.ฉันต้องการเขา ฉันไม่ต้องการเมนู ฉันไม่อนุญาตให้เธอกินจากชายหนุ่ม Never Let Me Go (2009)
When you walk down the street in a city dying of rabies past the human cockroaches talking about their heroin and child pornography do you really feel normal?ชีวิตที่คนเมืองจะคลั่งตาย เหมือนสุนัขบ้า เดินไปสองข้างทาง สวะสังคมพล่ามเรื่องยา กับโสเภณีเด็ก Watchmen (2009)
You know, if we weren't friends, and you hadn't brought up that creepy pornography story, ถ้าเราไม่ใช่เพื่อนกัน และคุณไม่พูดเรื่องหนังโป๊น่าขนลุก The Roommate Transmogrification (2011)
Imagine someone recruiting runaways in your town and creating a child pornography ring.ลองจินตนาการถึงการสรรหาคนจรจัด ในเมืองของคุณ และการสร้างแหวนสื่อลามกอนาจารเด็ก. Disconnect (2012)
Obscene material, pornography Nazi memorabilia.เป็นของที่หยาบโลน ภาพลามก ของที่ระลึกของนาซี I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I would much rather avoid the child pornography charges.ฉันค่อนค้างจะเลี่ยงสื่อลามกอนาจารเด็กพวกนี้ Dirty Rotten Scandals (2012)
whose name I do not know... by bringing the dark specter of pornography to these hallowed halls.เหมือนที่สตรีผู้นี้เป็นโรคลำไส้อักเสบโครห์น ซึ่งฉันก็ไม่รู้จักหล่อน ด้วยการนำภาพผีห่าซาตานลามกพวกนั้น มาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ Naked (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลามก(n) pornography, Syn. ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร, Example: เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
สื่อลามก(n) pornography, See also: porn

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลามกอนาจาร[phāp lāmokanājān] (n, exp) EN: pornography

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PORNOGRAPHY P AO0 R N AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pornography (n) pˈɔːnˈɒgrəfiː (p oo1 n o1 g r @ f ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポルノ[poruno] (n) (abbr) pornography; (P) #7,994 [Add to Longdo]
ハードゲイ[ha-dogei] (n) hard-core gay (pornography) [Add to Longdo]
ポルノグラフィー;ポルノグラフィ[porunogurafi-; porunogurafi] (n) pornography [Add to Longdo]
児童ポルノ[じどうポルノ, jidou poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
幼児ポルノ[ようじポルノ, youji poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pornography \Por*nog"ra*phy\, n. [Gr. ? a harlot + -graphy.]
   1. Licentious painting or literature; especially, the
    painting anciently employed to decorate the walls of rooms
    devoted to bacchanalian orgies.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A treatise on prostitutes, or prostitution.
    [1913 Webster]
 
   3. obscene pictures, writings, drawings, motion pictures,
    videos, or the like intended primarily to cause sexual
    arousal and having little or no artistic merit; also, the
    content of such materials.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pornography
   n 1: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
      literary or artistic value other than to stimulate sexual
      desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
      {smut}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top