Search result for

pork

(79 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pork-, *pork*
English-Thai: Longdo Dictionary
pork(vt colloq) อึ้บ, แอ้ม (เป็นภาษาพูดแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ มาจากคำว่า penetrate) เช่น I might go pork my girlfriend tonight., S. To have sexual intercourse, To have sex with,
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pork[N] เนื้อหมู
porky[ADJ] เกี่ยวกับหมู
porky[ADJ] อ้วน, See also: เหมือนหมู
porker[N] หมู (โดยเฉพาะลูกหมูที่ถูกขุนเพื่อเป็นอาหาร)
porkling[N] ลูกหมู
porky pies[SL] โกหก
porkpie hat[N] หมวกผู้ชายปีกกลมแบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pork(พอร์ค,โพร์ค) n. เนื้อหมู, See also: porkish adj.
porkling(พอร์ค'ลิง,โพร์ค'ลิง) n. ลูกหมู
porky(พอร์ค'คี,โพร์ค'คี) adj. เหมือนหมู,เกี่ยวกับหมู,อ้วน
salt pork n.เนื้อหมูเค็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
pork(n) เนื้อหมู,เนื้อสุกร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pork barrelเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porkเนื้อสุกร [TU Subject Heading]
Pork industry and tradeอุตสาหกรรมเนื้อสุกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's pork.มันเป็นหมู The Labyrinth of Gedref (2008)
This isn't pork.มันไม่ใช่หมู The Labyrinth of Gedref (2008)
Good, the fat fucking porker.ดี ไอ้อ้วนดำเอ้ย Episode #1.5 (2008)
That was my Chashu Pork! Well, you had it coming!นั้นมันหมูชาชูของฉันนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Here. Pork This... at 2:00.ตรงนี้ แล้วก็หมู ไว้ตรงนี้ The Ramen Girl (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
I was planning to make those grilled pork chops, unless you're not in the mood for them.ฉันวางแผนจะทำพอร์คชอปไว้ ถึงแม้คุณจะไม่มีอารมณ์ิกินก็เถอะ Blow Out (2008)
What if she doesn't eat pork?ถ้าเกิดเธอไม่กินหมูล่ะ? Julie & Julia (2009)
She's a food writer. Of course she eats pork. You'll be fine.เธอเขียนหนังสือทำอาหารนะเธอต้องกินหมูสิ\อย่าคิดมากๆ Julie & Julia (2009)
A cider-braised pork shoulder.ขาหมูเคี่ยวกับไซเดอร์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Well, think inside. I made pork chops.งั้นไปคิดข้างในบ้าน วันนี้ฉันทำพอร์คชอพ Marry Me a Little (2009)
Sorry. I got nothing else. Come inside and eat your pork.โทษที ไม่มีอะไรแล้วหละ เข้าบ้านและทานอาหารของคุณเถอะ Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
porkBeef ground with pork.
porkThe GOP accused the Democrats of pork barrel politics.
porkThis pork is a bit off.
porkThat's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.
porkAs for me, I like chicken better than pork.
porkHow much is this pork a kilo?
porkPork doesn't agree with me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เจียวหมูสับ[N] pork omelette, Example: พ่อครัวได้ทำกับข้าวเป็นข้าวต้ม ไข่เจียวหมูสับ และผัดผักรวมมิตรไว้เลี้ยงพวกเรา, Thai definition: ไข่ที่ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันโดยผสมหมูสับลงไปด้วย และกลอกลงในกะทะเป็นแผ่นบาง
พะโล้[N] a kind of Chinese dish, See also: pork stewed in the gravy, Example: สุภาลูกอาเสี่ยมักจะมีหมูแดง หมูแผ่น หมูหยอง พะโล้มากินอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ำแกงปรุงด้วยเครื่องเทศ รสค่อนข้างหวาน
แหนม[N] pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented, See also: sour pork, Syn. หมูแหนม, Example: ในแหนมมักมีสารกันบูดปนเปื้อนอยู่มาก, Thai definition: อาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยหมู หมักให้เปรี้ยว
เขียงหมู[N] fresh pork market, See also: pork butcher's, Example: ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจเขียงหมูในตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพฯ, Count unit: เขียง, แห่ง, Thai definition: สถานที่ขายเนื้อหมูชำแหละ
เขียงหมู[N] fresh pork market, See also: pork butcher's, Example: ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจเขียงหมูในตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพฯ, Count unit: เขียง, แห่ง, Thai definition: สถานที่ขายเนื้อหมูชำแหละ
เขียงหมู[N] fresh pork market, See also: pork butcher's, Example: ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจเขียงหมูในตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพฯ, Count unit: เขียง, แห่ง, Thai definition: สถานที่ขายเนื้อหมูชำแหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves   
แกงมัสมั่นหมู[xp] (kaēng matsaman mū) EN: pork masaman curry   
แคบหมู[n. exp.] (khaēp mū) EN: pork cracklings   FR: couenne de porc rissolée [f]
ไข่เจียวหมูสับ[n. exp.] (khaijīo mū sap) EN: pork omelette   
ข้าวหมูแดง[xp] (khāo mū daēng) EN: rice with red pork on top   
ข้าวผัดหมู[n. exp.] (khāo phat mū) EN: fried rice with pork   FR: riz sauté au porc [m]
ข้าวผัดหมูใส่ไข่[xp] (khāo phat mū sai khai) EN: fried rice with pork and egg   
ข้าวผัดแหนม[n. exp.] (khāo phat naēm) EN: fried rice with fermented pork   

CMU English Pronouncing Dictionary
PORK    P AO1 R K
PORKY    P AO1 R K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pork    (n) (p oo1 k)
porker    (n) (p oo1 k @ r)
porkers    (n) (p oo1 k @ z)
pork-barrel    (n) - (p oo1 k - b a r @ l)
pork-barrels    (n) - (p oo1 k - b a r @ l z)
pork-butcher    (n) - (p oo1 k - b u ch @ r)
pork-butchers    (n) - (p oo1 k - b u ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweineschnitzel {n} [cook.]pork fillet [Add to Longdo]
Schweinskotelett {n}; Schweinekotelett {n} [cook.]pork chop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
カツ丼[カツどん, katsu don] (n) breaded pork on rice [Add to Longdo]
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi [Add to Longdo]
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi [Add to Longdo]
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.) [Add to Longdo]
ポーク[, po-ku] (n) pork [Add to Longdo]
ポークカツ[, po-kukatsu] (n) (abbr) pork cutlet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排骨[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, ] pork chop; pork cutlet; spare ribs [Add to Longdo]
猪排[zhū pái, ㄓㄨ ㄆㄞˊ, / ] pork ribs; pork chop [Add to Longdo]
猪肉[zhū ròu, ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] pork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hog \Hog\ (h[o^]g), n. [Prob. akin to E. hack to cut, and
   meaning orig., a castrated boar; cf. also W. hwch swine, sow,
   Armor. houc'h, hoc'h. Cf. {Haggis}, {Hogget}, and
   {Hoggerel}.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Sus}, and allied genera
    of {Suid[ae]}; esp., the domesticated varieties of {Sus
    scrofa}, kept for their fat and meat, called,
    respectively, {lard} and {pork}; swine; porker;
    specifically, a castrated boar; a barrow.
    [1913 Webster]
 
   Note: The domestic hogs of Siam, China, and parts of Southern
      Europe, are thought to have been derived from {Sus
      Indicus}.
      [1913 Webster]
 
   2. A mean, filthy, or gluttonous fellow. [Low.]
    [1913 Webster]
 
   3. A young sheep that has not been shorn. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A rough, flat scrubbing broom for scrubbing a
    ship's bottom under water. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paper Manuf.) A device for mixing and stirring the pulp
    of which paper is made.
    [1913 Webster]
 
   {Bush hog}, {Ground hog}, etc.. See under {Bush}, {Ground},
    etc.
 
   {Hog caterpillar} (Zool.), the larva of the green grapevine
    sphinx; -- so called because the head and first three
    segments are much smaller than those behind them, so as to
    make a resemblance to a hog's snout. See {Hawk moth}.
 
   {Hog cholera}, an epidemic contagious fever of swine,
    attended by liquid, fetid, diarrhea, and by the appearance
    on the skin and mucous membrane of spots and patches of a
    scarlet, purple, or black color. It is fatal in from one
    to six days, or ends in a slow, uncertain recovery. --Law
    (Farmer's Veter. Adviser.)
 
   {Hog deer} (Zool.), the axis deer.
 
   {Hog gum} (Bot.), West Indian tree ({Symphonia globulifera}),
    yielding an aromatic gum.
 
   {Hog of wool}, the trade name for the fleece or wool of sheep
    of the second year.
 
   {Hog peanut} (Bot.), a kind of earth pea.
 
   {Hog plum} (Bot.), a tropical tree, of the genus {Spondias}
    ({Spondias lutea}), with fruit somewhat resembling plums,
    but chiefly eaten by hogs. It is found in the West Indies.
    
 
   {Hog's bean} (Bot.), the plant henbane.
 
   {Hog's bread}.(Bot.) See {Sow bread}.
 
   {Hog's fennel}. (Bot.) See under {Fennel}.
 
   {Mexican hog} (Zool.), the peccary.
 
   {Water hog}. (Zool.) See {Capybara}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pork \Pork\, n. [F. porc, L. porcus hog, pig. See {Farrow} a
   litter of pigs, and cf. {Porcelain}, {Porpoise}.]
   The flesh of swine, fresh or salted, used for food.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pork
   n 1: meat from a domestic hog or pig [syn: {pork}, {porc}]
   2: a legislative appropriation designed to ingratiate
     legislators with their constituents [syn: {pork barrel},
     {pork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top