ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popeye

P AA1 P AY2   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popeye-, *popeye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popeyed[ADJ] ที่ตาพองโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popeyed(พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน,ตาเบิกโพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Popeye look.ดูเหมือนป็อปอายแฮะ. Mannequin (1987)
Shoot, before he went to work... in a parkin' lot down at the Dairy Queen... ooh, and one time I rocked his world at a Popeye's.ในลานจอดรถร้านแดรี่ ควีน เคยมีครั้งหนึ่ง อึ๊บเขย่าโลกที่ร้านไก่ป๊อบอาย Big Momma's House 2 (2006)
One Popeye the sailorman.ป๊อบอายยอดกะลาสี Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Right, thanks to Popeye the Sailor Man here, the van is still our best bet, right?เพราะงั้น ต้องขอบคุณไอ้ popeye บ้านี่ ทางหนีเราเหลือแต่รถตู้ Episode #1.5 (2008)
They must eat spinach. Popeye loves spinach.สงสัยจะกินผักขม ป๊อบอายชอบกิน The Ramen Girl (2008)
Popeye Doyle waving to Frog One.ป๊อปอาย ดอยล์ ในหนังชาวฝรั่งเศสเรื่องนั้น Bullet Points (2011)
Popeye Doyle never actually caught him.ป๊อปอาย ดอยล์ อันที่จริงแล้วไม่เคยตามจับตัวเขาได้เลย Bullet Points (2011)
Yeah, I guess me and old Popeye, huh?ใช่ ฉันคิดว่าฉัน และป๊อปอายแก่ หือ Bullet Points (2011)
Popeye, go forth.ป็อปอาย รีบไป The Green Hornet (2011)
You failed to kill me The Hornet, Popeye!แกฆ่ากรีนฮอร์เนตไม่สำเร็จ ป็อปอาย The Green Hornet (2011)
We're doing Popeye next. Ah-ga-ga-ga-ga. Get him some spinach.เขากินผักโขม Contemporary Impressionists (2012)
And clean your station, baby girl, 'cause I am sick and tired of them old boxes of Popeye's and Coke cans.ทำความสะอาดสถานที่แห่งนี้ของพวกเธอด้วย เพราะฉันเบื่อและเหนื่อยมากกับการ ทำความสะอาดกล่องเก่าๆ ใส่ไก่ทอดป๊อปอายส์กับโค้กกระป๋องนี่ Boy Parts (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popeyeHe named his dog Popeye.
popeyeHis dog was named Popeye by him.

CMU English Pronouncing Dictionary
POPEYE    P AA1 P AY2
POPEYES    P AO1 P AY2 Z
POPEYE'S    P AA1 P AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popeyed    (j) pˈɒpaɪd (p o1 p ai d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top