ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popeyed

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popeyed-, *popeyed*, popey, popeye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popeyed[ADJ] ที่ตาพองโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popeyed(พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน,ตาเบิกโพลง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popeyed    (j) pˈɒpaɪd (p o1 p ai d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popeyed
   adj 1: with eyes or mouth open in surprise [syn: {goggle-eyed},
       {openmouthed}, {popeyed}]
   2: having bulging eyes

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

popeyed

 


  

 
popeyed
 • ที่ตาพองโต[Lex2]
 • (พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน,ตาเบิกโพลง [Hope]
 • (j) /p'ɒpaɪd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top