ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pellets

P EH1 L AH0 T S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pellets-, *pellets*, pellet
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make heroin pellets.เพื่ออัดบรรจุเฮโรอีน Rio (2006)
25 pellets per of compressed powder heroin.25 เม็ด ต่อ เฮโรฮีนที่อัดบรรจุ. Rio (2006)
He cut open the boy to get the pellets.เขาผ่าท้องเด็ก เพื่อเอาเฮโลอีน Rio (2006)
They're removing their heroin pellets.เอาเฮโลฮีนออกจากท้องเขา Rio (2006)
That's funny because we found your print packed inside one of these heroin pellets.ตลกนะเราเจอลายนิ้วมือคุณ อยู่ในก้อนเฮโลอีนพวกนี้ Rio (2006)
Every owl yarps up pellets.ฮูกทุกตัวจะมีการสำรอกเศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
In fact, I think I might have your brothers' first pellets.อันที่จริง ข้าว่าข้าเก็บ เศษอาหารก้อนแรกของพวกพี่ๆ เจ้าไว้นะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Start picking up those pellets right now.เริ่มเก็บเศษขยะได้แล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
That's right. Think of the joy. Pellets.ใช่ น่าสนุกออก เก็บขยะเนี่ย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Ugh. Other owls' pellets.แหวะ เศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Pellets? I have no idea.อาหารเม็ดมั้ง? Aerodynamics of Gender (2010)
For the same reason I was sure when I found rat pellets in the Thanksgiving turkey.ก็เหตุผลเดียวกับตอนที่ หนูเห็นหนูถูกปั้นเป็นก้อน ในไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้า Safe Haven (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มันสำปะหลังอัดเม็ด[n. exp.] (mansampalang at met) EN: cassava pellets   
สาคูเม็ดเล็ก[n. exp.] (sākhū met lek) EN: small tapioca pellets   

CMU English Pronouncing Dictionary
PELLETS    P EH1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellets    (n) pˈɛlɪts (p e1 l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪あられ;雪霰[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top