Search result for

obstacles

(32 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstacles-, *obstacles*, obstacle
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด GTO (1999)
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ Ing (2006)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
No matter what obstacles you throw my way, I'll accept themไม่ว่าท่านจะลงโทษฉันยังไง ฉันก็จะยอมรับมัน ขอเพียงอย่าเอาฮิโระไปเลยค่ะ Koizora (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
And encourage you to remove the obstaclesและขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรค Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The sea is the immense one space of freedom that the animals they cover to his way, without obstacles, from one continent to other.ทะเลอันแสนกว้างใหญ่ต่างเปิดโล่ง สรรพสัตว์ท่องเที่ยวได้ตามใจ ไม่ต้องกลัวเกะกะ Oceans (2009)
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย The Book of Eli (2010)
And everyone has to play with the obstacles.แล้วทุกคนก็ต้องเล่นผ่านอุปสรรคนั้น Alpha and Omega (2010)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I have chosen Miley Cyrus' "The Climb," because it's about overcoming obstacles and beating the odds.ฉันเลือก "The Climb" ของไมลี่ย์ ไซรัส เพราะมันพูดถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Laryngitis (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstaclesHe did the work in spite of many obstacles.
obstaclesHe has overcome many obstacles.
obstaclesHe refused to quit despite many obstacles.
obstaclesHe surmounted the obstacles with great effort.
obstaclesHe went forward in the face of many obstacles.
obstaclesHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstaclesIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
obstaclesThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstaclesThe pioneers have overcome a series of obstacles.
obstaclesWe must go forward getting the better of all obstacles.
obstaclesWe pushed ahead despite the obstacles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTACLES    AA1 B S T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacles    (n) (o1 b s t @ k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
百難[ひゃくなん, hyakunan] (n) all obstacles; all sorts of trouble [Add to Longdo]
万障[ばんしょう, banshou] (n) all obstacles [Add to Longdo]
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties [Add to Longdo]
無碍;無礙[むげ, muge] (adj-na,n) free from obstacles [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top