ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวาก

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวาก-, *ขวาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวาก[N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวาก(ขฺวาก) น. ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป.
ขวากหนามน. อุปสรรค, เครื่องขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง.
ขวากไก่ดู เขี้ยวงู (๒).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right reverse.ขวากลับ เข้ามา. How I Won the War (1967)
- Then go right ahead.- จากนั้นไปทางขวาก่อน Idemo dalje (1982)
The right side ?ขวาก่อน Schindler's List (1993)
- Be right back.- เป็นขวากลับ Dante's Peak (1997)
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว Unbreakable (2000)
Step back with your right first!ถอยกลับด้วยขาขวาก่อนสิ! Innocent Steps (2005)
You fixed my soul on to a suit of armor at the cost of your arm, but...พี่น่ะแลกแขนขวากับการตรึงวิญญาณผมไว้ในชุดเกราะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- The road will be rough. - I have a ball.ถนนมันเต็มไปด้วยขวากหนามและขรุขระ \ ไม่เป็นไร ฉันมีลูกบอลลล Bolt (2008)
There's a right turn about a quarter of a mile back.มีให้เลี้ยวขวากลับไปประมาณ 400 เมตร The Happening (2008)
You and me and the students united with passion and sweat!ฉันกับนายและนักเรียน จะเข้าสู้ขวากหนามและน้ำผึ้ง! Gokusen: The Movie (2009)
The road to the nationals is indeed fraught with peril!หนทางไปสู่ระดับประเทศนี่ช่างเต็มไปด้วยขวากหนามจริงๆครับ Summer Wars (2009)
and that the initial assault was to the right of the neck,และการเข้าโจมตีเหยื่อ เริ่มที่คอด้านขวาก่อนแล้วล่ะก็ The Case of Itaewon Homicide (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorn[N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
crow's-foot(โครซ'ฟุต) n.รอยย่นที่มุมนอกของตา,ขวาก, Syn. wrinkles -pl. crow's-feet
tine(ไทนฺ) n. เดือย,เหล็กปลายแหลม,ขวากหนาม., Syn. tyne., See also: tined adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top