ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

not far away

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -not far away-, *not far away*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've found a nice spot not far away, so I'll be able to visit often.ผมเจอที่เหมาะๆ ไม่ไกลจากนี่ แล้วผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆ Ratatouille (2007)
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
He's not far away.มันไปได้ไม่ไกลหรอก Inkheart (2008)
There's a coffee shop not far away, shall we?มีร้านกาแฟอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่นัก เราไปดื่มกันดีไหม Episode #1.3 (2010)
♪ It all seems like yesterday, not far away#ราวกับว่าวันวานไม่ได้อยู่ห่างไกล The Spanish Teacher (2012)
And-and if I'm not far away from here in an hour or so, you will be in mortal danger.และถ้าฉันไม่อยู่ให้ห่างจากที่นี่ ภายในหนึ่งชั่วโมง เธอจะมีอันตรายถึงชีวิต Dream Reaper (2012)
I was asleep in the ravine and they appeared like magic, not far away.ผมนอนอยู่ในหุบเขา แล้วพวกเขาก็โผล่มาเหมือนมีเวทมนตร์ ไม่ไกลเท่าไหร่ Through the Looking Glass (2012)
The other dogs were found in a similar park not far away.สุนัขตัวอื่นๆถูกพบ ในสวนคล้ายๆกันไม่ไกลจากนี้ The Apprenticeship (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
not far awayIt is not far away from the hotel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top