ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แค่เอื้อม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แค่เอื้อม-, *แค่เอื้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แค่เอื้อม[ADV] very near, See also: close by, not far away, Syn. ใกล้มาก, ใกล้แค่เอื้อม, ใกล้นิดเดียว, Ant. ไกลมาก, เกินเอื้อม, ไกลเกินเอื้อม, Example: พยายามอีกหน่อยนะ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม, Thai definition: อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำให้สำเร็จได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's within my reach.และมันอยู่แค่เอื้อมของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It was there that I knew I belonged.มันอยู่แค่เอื้อม ผมเกิดมาเพื่อมัน Goodfellas (1990)
The rock and the lowering skies.ทั้งก้อนหินและท้องฟ้าใกล้แค่เอื้อม Wuthering Heights (1992)
Victory was near.ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Just a little bit higher.แค่เอื้อมมือขึ้นอีกหน่อยเอง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
He's right there, right there.มันอยู่แค่เอื้อมเอง นั่นเเหละ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
That little factory of yours, Charlie, is as close as any of us is ever going to get.โรงานนั่นชาร์ลี ดูเหมือนใกล้เพียงแค่เอื้อมเท่านั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And you simply reach out and take it.และคุณก็เพียงแค่เอื้อมมือไปคว้ามันมาลอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Fellow rogues, victory is near.เพื่อนตัวโกงทั้งหลาย ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม Happily N'Ever After (2006)
Whom will Xerxes dare to send next?ความหวังบ้าบอ แต่อยู่แค่เอื้อม 300 (2006)
No, she was just reaching out to me.ไม่ เธอแค่เอื้อมมือจะแตะฉัน The Usual Suspects (2006)
YOU JUST REACHED INTO THE CARTคุณแค่เอื้อมลงไปในตะกร้า Betty's Wait Problem (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand   FR: à portée de main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearby[ADJ] แค่เอื้อม, See also: ใกล้มือ, เกือบถึง, Syn. close, handy, next, Ant. distant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top