ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้แค่เอื้อม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้แค่เอื้อม-, *ใกล้แค่เอื้อม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rock and the lowering skies.ทั้งก้อนหินและท้องฟ้าใกล้แค่เอื้อม Wuthering Heights (1992)
Then Galt is within our reach.แล้วกอล์ทก็ใกล้แค่เอื้อม เป็นไง? Sí se puede (2008)
The book is right here within our grasp...ฉันไม่เข้าใจ ทั้งที่หนังสืออยู่ใกล้แค่เอื้อม Inkheart (2008)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน Home (2009)
Sometimes, that fruit hangs a little too low.บางทีของดีก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม Chuck Versus the Suburbs (2009)
There will be swarms of Jedi nearby.มีกลุ่มเจไดอยู่ใกล้แค่เอื้อม Holocron Heist (2009)
I'm too close to the money to walk away right now.เงินมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมขนาดนี้แล้ว Under the Gun (2010)
Ican'tbelievethatyou'reanarm 's lengthawayfrommenow.ไม่อยากจะเชื่อว่า นายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว Episode #1.1 (2012)
She was this close.เธออยู่ใกล้แค่เอื้อม Broken (2013)
You live in blissful ignorance, like all the happy-go-lucky people who have no idea that darkness is a whisper away.คุณเอาแต่อยู่ในโลกของความสุข เหมือนพวกคนที่ทำตัวตามสบาย ที่ไม่เคยรู้ว่าความมืดมิดอยู่ใกล้แค่เอื้อม Alchemy (2013)
To our endeavor and success close at hand.แด่ความบากบั่นของเรา และความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ IV. (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top