ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

not allow

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -not allow-, *not allow*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
I will not allow it!เราไม่ยอม Gandhi (1982)
My vows to God do not allow me to talk... about certain aspects of my past.ฉันปฏิญาณตัวต่อพระเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันพูด เกี่ยวกับอดีตของฉัน Don Juan DeMarco (1994)
For that to happen, we must not allow such disclosureFor that to happen, we must not allow such disclosure The Great Jang-Geum (2003)
If I cannot have you then I shall not allow anyone else to have you.ถ้าข้าไม่ได้เจ้าแล้ว ข้าจะไม่ให้เจ้าไปเป็นของใครอื่นเด็ดขาด Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Do not allow anyone to know about this matter.อย่าให้ใครล่วงรู้ถึงเรื่องนี้เป็นอันขาด Episode #1.42 (2006)
Not allow me use the fist to harm the otherอย่านำคำที่ข้าสอนไปทำร้ายผู้อื่น Fearless (2006)
Not allow people abuse the wushuและอย่าให้ผู้อื่นมาดูถูก วูซู Fearless (2006)
- The president will not allow it.- ท่านประธานาธิบดีไม่ยอมหรอกค่ะ The Last King of Scotland (2006)
He will not allow the child to be born. He'll kill it while it slumbers in the womb.เขาไม่ยอมปล่อยให้ลูกคุณเกิดออกมาแน่ เขาจะฆ่าตอนที่มันยังหลับอยู่ในท้อง The Omen (2006)
A hearing has been scheduled. How long will the government not allow you to launch your rocket?อีกนานมั้ยที่รัฐบาล จะไม่อนุญาตให้คุณปล่อยจรวด The Astronaut Farmer (2006)
We must not allow this situation to happen, sir.เราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับ Death Note: The Last Name (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
not allowBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
not allowChildren are not allowed in.
not allowCircumstances do not allow me to say any more.
not allowEven then he did not allow himself to be discouraged.
not allowHe was not allowed to enroll in the college.
not allowHe was not allowed to remain silent.
not allowHis pride did not allow him to take the money.
not allowI do not allow sleeping in class.
not allowIf Katsumi is not allowed to have his own way, he easily gets angry.
not allowI'm sorry, you are not allowed to.
not allowIn Canada, you're not allowed to drink until you are 20.
not allowIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นครัว[X] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark   
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no   FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed   FR: enfreindre le règlement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit, #4,542 [Add to Longdo]
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't, #6,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy) [Add to Longdo]
放送禁止用語[ほうそうきんしようご, housoukinshiyougo] (n) banned word; word which is not allowed to be used on the air (on the TV or radio) [Add to Longdo]
放送問題用語[ほうそうもんだいようご, housoumondaiyougo] (n) (See 放送禁止用語) banned word; word which is not allowed to be used on TV or radio [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top