ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geek

G IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geek-, *geek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geek(sl) คนที่เก่งแต่ไม่มีทักษะในการทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่, บุคคล, เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Cynthia! How did a geek like Freddie Benson get a sister like that?ให้ตายเถอะ Big (1988)
Give me that geek book.เอาหนังสือคนแก่เรียนนั่นมาซิ Brokedown Palace (1999)
A geek to the core, most of my childhood years were spent... doing extra homework I requested from the teacher.A geek to the core, most of my chiIdhood years were spent... กำลังทำการบ้าน ที่ฉันขอจารครูเพื่ม Never Been Kissed (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy... who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน American Beauty (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy who's going to spray his shorts... whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน ห่วยแตกจริงๆ American Beauty (1999)
Well, maybe you can try and reach down in your little bible geek soul and be cool for two seconds?นายจะหยุดอ่านไปเบิ้ลซักหน้าสองหน้า ก่อนพูดได้ใหม Latter Days (2003)
What are you geeks looking at?What are you geeks looking at? The Butterfly Effect (2004)
And who made you the mayor of Geek Town?ละใครให้มึงสะเออะมาสั่งกูว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Golly, jeepers, thanks. Hey, you know, since I'm an official band geek and all... can you guess what my favorite piece of music is?เหรอว่ะ ไอ้หน้าจืด ขอบคุณนะละมึงรู้ไหมว่ากูเป็นตัวแทนของวงทั้งหมด American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's my geek brother, and that's me.นี่น้องชายที่แสนดี และนี่ก็ตัวฉัน Dead in the Water (2005)
Yeah, well if someone finds it, we'll just tell 'em you're some visual effects geek who did it with his computer.ยังหาไม่เจอนะ แล้วไง ถ้ามีคนเจอมัน เราก็แค่บอกว่าเป็นฝีมือของพวกโรคจิต Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
But I don't know what a lab geek needs with advanced jujitsu.แต่ฉันไม่รู้ว่านายสตึห้องแลป จะต้องเรียน จูจิทซึ ขั้นสูงไปทำไม An Inconvenient Lie (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GEEK G IY1 K
GEEKS G IY1 K S
GEEKY G IY1 K IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばかっぽい[bakappoi] (adj-i) geeky; geekish [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) { comp } alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
オタッキー[otakki-] (adj-na) (See オタク) geeky; otaku-y [Add to Longdo]
ギーク[gi-ku] (n) { comp } geek [Add to Longdo]
ダサメン[dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ヲタ;オタ[wota ; ota] (n, suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast [Add to Longdo]
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギーク[ぎーく, gi-ku] geek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 geek \geek\ (g[=e]k), n.
   1. A performer in a carnival, often presented as a wild man,
    who performs grotesquely disgusting acts, such as biting
    the head off a live chicken or snake.
    [PJC]
 
   2. Hence: Any eccentric or strange person; an oddball; an
    eccentric. [WordNet sense 1]
    [PJC]
 
   3. Hence: A student who is socially inept and a misfit in his
    class, especially one who is an intellectual; a nerd; a
    dork. [Informal]
    [PJC]
 
   4. Hence: An intellectually inclined person, especially one
    who is interested in scientific or technical subjects; as,
    a group of geeks wearing pocket protectors; -- originally
    a deprecatory and contemptuous term, but in the 1990's,
    with the increase in popularity of computers and the
    frequency of accumulation of great wealth by computer
    entrepreneurs, it has come to be used with noticeable
    frequency by technically competent people to refer to
    themselves, ironically and sometimes proudly. [Informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geek
   n 1: a carnival performer who does disgusting acts
   2: a person with an unusual or odd personality [syn:
     {eccentric}, {eccentric person}, {flake}, {oddball}, {geek}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 geek
  n.
 
   A person who has chosen concentration rather than conformity; one who
   pursues skill (especially technical skill) and imagination, not mainstream
   social acceptance. Geeks usually have a strong case of {neophilia}. Most
   geeks are adept with computers and treat {hacker} as a term of respect, but
   not all are hackers themselves ? and some who are in fact hackers normally
   call themselves geeks anyway, because they (quite properly) regard ?hacker?
   as a label that should be bestowed by others rather than self-assumed.
 
   One description accurately if a little breathlessly enumerates ?gamers,
   ravers, science fiction fans, punks, perverts, programmers, nerds,
   subgenii, and trekkies. These are people who did not go to their high
   school proms, and many would be offended by the suggestion that they should
   have even wanted to.?
 
   Originally, a geek was a carnival performer who bit the heads off chickens.
   (In early 20th-century Scotland a ?geek? was an immature coley, a type of
   fish.) Before about 1990 usage of this term was rather negative. Earlier
   versions of this lexicon defined a computer geek as one who eats (computer)
   bugs for a living ? an asocial, malodorous, pasty-faced monomaniac with all
   the personality of a cheese grater. This is often still the way geeks are
   regarded by non-geeks, but as the mainstream culture becomes more dependent
   on technology and technical skill mainstream attitudes have tended to shift
   towards grudging respect. Correspondingly, there are now ?geek pride?
   festivals (the implied reference to ?gay pride? is not accidental).
 
   See also {propeller head}, {clustergeeking}, {geek out}, {wannabee},
   {terminal junkie}, {spod}, {weenie}, {geek code}, {alpha geek}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top